// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A feltámadás aranykeresztje és a város címere ékesíti

85 éve adták át az Északi temető kapuját

„Közeledik november elseje, a temető ünnepe, az elhunytakra emlékezés elégiájának kegyeletes megszólaltatója. Virágok fonódnak a szeretettek sírjára, megindulnak az élők, hogy a halálra emlékezzenek” – e sorokkal kezdte 85 évvel ezelőtt a Nyírvidék újságírója azt a cikkét, amelyben ismertette az Északi temetőben tervezett ünnepi szertartásokat és a temető rendjét. Beszámolt arról is, hogy a temetőbe látogatókat már egy új, monumentális kapu fogadja: „Grandiózus építmény, amely felemeli a lelket a halál gondolata fölé az örök élet hitéhez”. Örömmel közli azt is, hogy a temetőbe járók „elragadtatással beszélnek arról a rendről, amely a temetőben van”.
A városi köztemetők létesítésének gondolata már régóta napirenden volt, de az első konkrét lépéseket csak akkor tették meg, amikor 1913 és 1915 között megegyeztek az egyházakkal, amelyek kártalanítás ellenében lemondtak a temetők tulajdonjogáról. Az első világháború évei azonban megakadályozták a tényleges tulajdonosváltást. 1924-ben, az örökváltság megszerzésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett díszközgyűlés fogadta el, hogy két mintaszerű temetőt létesítenek a városban. Nagyon időszerű volt már ennek a kérdésnek a rendezése, mert „temetőink rendezetlen állapota állandó nyugtalanságban tartja a temetői kultusz tekintetében érzékeny közönséget”. 1926 őszén a város a kiváló fővárosi műépítészt, dr. Rerrich Bélát bízta meg a köztemető tervének elkészítésével. A terveket látva többen megállapították, ha azok megvalósulnak, akkor városunkban lesz a „legszebb vidéki temető”. Anyagiak hiányában a tervekből sajnos nem mindent sikerült megvalósítani.
1930. január elsejével az északi és a déli temető területei véglegesen a város birtokába kerültek. Az első évben a temetői utak kijelölését és rendezését, fák kivágását és ültetését, parkírozási munkálatokat és a temető kapuzatának építését tűzték ki célul. Sokak tetszését elnyerte az aranykereszttel és a város címerével ékesített kapuzat, amely „döbbenetes erővel szimbolizálja a halál nagyszerű fenségét, a feltámadás aranykeresztje megcsillan a fekete tónusú kapun, mint a halottak birodalmát járó ember lelkében az új élet titkaira találó bölcselet”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. október 30. 16. o.)

Még több kép...

Északi temető 01

Északi temető 02

Északi temető 03

Nyíregyháza címere az Északi temető kapuján