// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Ne szánd, hanem neveld a fogyatékost”

60 éves a Bárczi

Október 21-én a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelői kara és tanulóifjúsága az iskola alapításának 60. évfordulójára egy szép ünnepi programsorozattal emlékezett.
Az iskolatörténeti dokumentumokból kiderül, hogy városunkban a gyógypedagógiai iskoláztatás gyökerei 1928-ra nyúlnak vissza: Czimbolinetz Jenő tanító vezetésével kisegítő iskola létesült az evangélikus iskola berkein belül. Még ugyanebben az évben egy önálló kisegítő iskola is megkezdte működését, Halmos József vezetésével. 1935-ig kb. 250 gyermek tanult ebben az iskolában. A kisegítő iskola 1946-ban nyitotta ki újra kapuit a Kálvin tér 4. sz. alatti épületben. 1948-ban Bohus Lászlót nevezték ki igazgatónak, az iskola elnevezését pedig kisegítőről gyógypedagógiaira módosították. 1949 tavaszán költöztek át a Szarvas utca 10–12. sz. alatti épületbe, ahol egykor az izraelita elemi iskola működött. Az államnak sikerült megegyezni a zsidó hitközséggel, amely 1952-ben, csereingatlan ellenében lemondott tulajdonjogáról. Építkezésekbe kezdtek, majd 1955 szeptemberében megtörtént a műszaki átadás. 1955. október 8-án, 14 tanteremben és 1 műhelyteremben, bentlakásos formában kezdetét vette a tanítás. Az iskola e dátumot tekinti születésnapjának. Az intézet feladatául tűzték ki: a város, a megye és a szomszédos megyék területéről az intézetbe utaltak „gyógyító nevelése, ill. oktatásának biztosítása, a haladó materialista tudományok felhasználásával, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak”.
1990-ben az iskola vezetése Dr. Bárczi Gusztáv (1890–1964) gyógypedagógus nevének a felvétele mellett döntött. Bárczi munkásságát az értelmi fogyatékosok és nagyothallók gyógyító nevelésének, illetve a gyógypedagógus-képzésnek szentelte. Több alkalommal is megfordult a nyíregyházi iskolában, amely a névadás óta minden évben megemlékezik róla. Az iskola folyosóján található domborműve Sebestyén Sándor szobrászművész alkotása (képünkön). 1990-ben a tantestület a névadás mellett Bárczi emlékplakett alapításáról és adományozásáról is döntött.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. november 6. 16. o.)

Bárczi Gusztáv

Sebestyén Sándor: Dr. Bárczi Gusztáv (1990)