// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Egy városvédő mesterember portréja

A Városvédő Egyesület „Mesélő Nyíregyháza” című városvédő füzetsorozatának nemrégiben megjelent 30. kötete Leviczky László órásmester életútját mutatja be. A füzet szerzője Leviczky Zoltán, aki a családi levéltárban fellelhető dokumentumok, fotók és újságcikkek alapján állította össze édesapja munkásságát.
Leviczky László 1922. szeptember 22-én született Nyíregyházán. Iskolai tanulmányait a Jókai Mór Községi Polgári Fiúiskolában végezte. 1938-ban beállt a híres Prékopa Lajos órás és ékszerész céghez tanulónak, később órássegédnek. A második világháború évei alatt sorköteles katonai szolgálatát teljesítette. 1946-ban jótékony célú műsoros táncestélyt rendezett barátaival a távollévő polgári foglyok hozzátartozóinak megsegítésére. 1948-ban váltotta ki iparigazolványát és kezdte meg önálló iparos tevékenységét régi jó barátjával, Varga Endre aranyművessel és ékszerésszel. Első üzletük a Bessenyei tér 14. sz. alatti épületben, az Osgyáni-féle gyógyszertár közelében volt. Amikor a patikát elbontották, innen mentette meg a törmelékből azt a hőmérőt, amelyet a városháza falára helyeztetett.
Aktívan bekapcsolódott a város sportéletébe is. Társaival motoros csillagtúra-, terep- és gyorsasági versenyeket szerveztek. A vasutas sportpályát salakmotor-versenyzésre is átalakították. Nagy szerepe volt a sportlövészet megszervezésében is. Lövészklubjának tagjaival lőteret építettek, országos eredményeket értek el és több válogatott szintű sportolót neveltek ki. 1962-ben az addig végzett sportmunkája elismeréséül megkapta a Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója elismerést.
Karbantartotta és szükség esetén javította a város templomainak toronyóráit. Utolsó ilyen nagy munkája 1982-ben volt, amikor az evangélikus nagytemplom toronyórájának óraszerkezetét és harangjátékát javította meg, újította fel. De ő szerkesztette meg a városi stadion első óráját is.
A város vezetése 1987-ben a Pro Urbe kitüntetésben részesítette. 1987. október 30-án hunyt el. A síremlékén található bronz dombormű Tóth Sándor szobrászművész alkotása.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. február 19.)

Még több kép...

Leviczky

A megjelent füzet címoldala

Leviczky 01

Leviczky László és Varga Endre

Leviczky 02

Reklám, amelyet a mozielőadások előtt vetítettek

Leviczky 03

Leviczky László és Molnár Csaba a felújított harangjátékkal

Leviczky 04

A harangjáték egyik harangja

Leviczky 05

Tóth Sándor: Leviczky László órásmester

(Az Északi temetőben lévő síremléken található dombormű)