// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kovács István nemzetőr főhadnagy emlékezete

125 évvel ezelőtt, 1891. június 22-én született Nyíregyházán. Az első világháborút végig a fronton töltötte, utoljára tüzérfőhadnagyi ranggal. 1918-ban tért haza szülővárosába, ahol barátaival a rend biztosítására megalakította a nemzetőrséget. 1919-ben a Pogány József népbiztos vezette vérbíróság halálra ítélte és április 22-én, a fogház udvarán kivégezte. A két világháború között nagy kultusza volt városunkban.
A halála után nem sokkal vetették fel azt a gondolatot, hogy a vértanú emlékére rendezzenek gyászünnepet és a sírja fölé emeljenek méltó emléket. Be is indult a gyűjtés, de a pénz hamar elértéktelenedett. A volt nemzetőrök 1924-ben megalapították a róla elnevezett Bajtársi Szövetséget, amely halálának évfordulóján minden évben megemlékezést szervezett az Északi temetőben lévő sírjánál, ahová a város cserkészcsapatai is elzarándokoltak. Őt választotta névadóul az Evangélikus Elemi Iskola cserkészcsapata is. 1927-ben emléktáblát helyeztek el a szülőháza falára.
A Kovács István Bajtársi Szövetség újra célul tűzte a síremlék megvalósítását, amelyet egy szobor felállításával is összekötöttek. 1928. október 28-án, Mikecz István alispán elnökletével megalakult a szoborbizottság, amely három pályázó közül Görömbey Imre pályaművét fogadta el. A tervezet szerint az obeliszken egy szárnyát bontó bronz sas látható, az előterében pedig a vértanú bronzalakja áll. Az emlékmű helyéül a Luther utcai parkot jelölték ki, ahol Kovács István szülőháza is állt. 1929 februárjában a szoborbizottság néhány tagja Görömbey budapesti műtermében megszemlélte az elkészült modellt. Hazatérve Dr. Spányi Géza javaslatára úgy döntöttek, hogy az obeliszket síremlékként állítják fel a temetőben, míg a szobrot önálló talapzaton a szülőház elé.
Az 5 méter magas síremléket 1929. május 28-án, míg a szobrot (képünkön) október 27-én leplezték le. 1944-ben a síremléket, a szobrot és az emléktáblát is lerombolták. Ma már csak egy márványtábla őrzi Kovács István emlékét, amelyet az 1992-ben alakult Kovács István Baráti Egyesület kezdeményezésére az egykori szülőház helyén épült ház falán helyeztek el.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. június 24. 16. o.)

Még több kép...

01. Kovács István

Kovács István (1891-1919)

02. Kovács István síremléke

Görömbey Imre: Kovács István síremléke (1929)

03. Kovács István szobra

A Luther utca Kovács István szobrával (korabeli képeslap)

04. Kovács István szobra

05. Kovács István szobra

06. Kovács István szobra

Görömbey Imre: Kovács István szobra (1929)

07. Kovács István emléktábla

Kovács István emléktábla az egykori szülőház falán (1992)