// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az „igaz magyar honleányok nevelésére” emelt épület

A „nyíregyházai felső polgári leányiskola” 1880 októberében kezdte meg működését az akkor Debreceni, ma Luther utcai épületben, amely egykor kisdedóvoda céljait szolgálta. Az első tanév növendékei Poroszlay Adél tanítónő vezetésével kiváló vizsgát tettek, így a következő tanévben a második osztály is megnyílhatott. A leányiskolák hivatása, hogy „az elhanyagolt női nevelést a más országokban elért magaslattal kellő színvonalra emeljék”, valamint a leányok „oly mérvű általános műveltséget szerezzenek, amely egyfelől élethivatásukra szükséges és másfelől megfelel azon általános műveltségnek, mely elősegíti a nőt életcéljai elérésében”.
1890-ben már azért indítottak mozgalmat, hogy a kétéves felső leányiskola alakuljon át négy évfolyamú polgári leányiskolává. E törekvés 1894-ben ért célba, amikor a Bencs László polgármester vezette képviselő-testület elhatározta, hogy megnyitja – egyelőre – három osztállyal a községi polgári leányiskolát és „hazánk ezredéves fönnállásának emlékére új épületet emel a leánynevelés céljaira”. Az építési munkálatokkal a helybeli jó hírű építészt, Király Sándort bízták meg. 1895 tavaszán elbontották a régi épületet és egy év múlva már az új felavatására küldték a meghívókat. 1896. május 17-én, fényes ünnepségek közepette adták át az épületet rendeltetésének. Bencs László polgármester az épület kulcsait az iskolaszék elnökének, Porubszky Pálnak nyújtotta át, aki beszédében a nőnevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Szónokolt még az intézet igazgatónője, Bölcsházy Vilma is. Az ünnepség a színházban folytatódott, ahol felléptek az iskola növendékei, többek között Jósa Jolán, Kubassy Berta és Trajtler Anna is.
A Luther-házzal szemben álló egyemeletes épület későbbi történetéből megemlítendő, hogy a benne működő iskola 1933-ban felvette Apponyi Albert nevét, míg az 1950-es évek közepén a forradalmár pedagógus Berzeviczy Gizelláról nevezték el, azonban már mint V. sz. általános iskolát bontották le.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. július 15. 16. o.)

Még több kép...

01. Községi polgári leányiskola

02. Községi Polgári Leányiskola

A Községi polgári leányiskola épülete korabeli képeslapokon

03. A Polgári Leányiskola tanulói 1930 as évek elején

A Községi Polgári Leányiskola növendékei az 1930-as évek elején

04. Községi polgári leányiskola

A Községi polgári leányiskola 1938-ban végzett tanulói és tanáraik