// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„A hívek áldozatkészségéből és önkéntes adakozásából emeltetett”

Az 1896-os millenniumi évben a város görög katolikus hívei egy új templommal gazdagodtak. Geduly Henrik ugyanebben az évben megjelent monográfiájában arról számolt be, hogy ez már a negyedik Istennek szentelt épület az egyházközség történetében. A legelső valószínűleg a reformáció idején a reformátusok tulajdonába átment ősi templom lehetett. A másodikat már a mai helyén, fából építették 1662-ben, amelyet 1720-ban már egy tekintélyesebb külsejű, kőből emelt épület váltott fel. E templom tornyába 1882-ben „csinos és kellemes hangú” harangot helyeztek el. Azonban a templom kicsinysége, amely már nem volt képes a megnövekedett létszámú görög katolikus hívek befogadására, és mivel az épület a „város előrehaladó csinosodásának” sem felelt meg, mozgalmat indítottak egy új templom építése érdekében.
A kicsinek bizonyult templomot 1895 szeptemberében elbontották, míg az új templom alapkövét 1895. október 1-jén tették le. Az ünnepi eseményen Lengyel Endre nagykállói görög katolikus alesperes mondott alkalmi beszédet. A tervező- és építési munkálatokkal Vojtovits Bertalan és Barzó Mihály helybeli építészeket bízták meg. Szépen haladtak az építkezéssel, hiszen 1896. július 12-én már a templomgömböket és a kereszteket is elhelyezték a templom tornyain. A keresztszentelést a szabolcsi főesperes és helybeli lelkész Fekete István végezte, míg a megtisztelő keresztszülői feladatokat Dessewffy Marien grófnő és Dessewffy Béla gróf látták el, akik anyagiakkal is hozzájárultak a templom építési költségeihez. Októberben a harangokat is felhúzták a templom tornyaiba. A belső felszerelési munkálatok azonban elhúzódtak, így a templom felszentelésére még egy évet várni kellett.
A templomszentelési szertartást 1897. október 10-én Firczák Gyula görög katolikus püspök végezte húsz pap segédletével és a negyventagú ungvári egyházi énekkar közreműködésével. A templom előcsarnokában lévő márványtáblákon aranybetűk őrzik és hirdetik az építők és az építtetők emlékét, köztük a munkálatokat felügyelő Sesztay Pál főgondnokét is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. július 22. 16. o.)

Még több kép...

01. A régi görög katolikus templom

Az 1895-ben lebontott templom

02. Görög kat. templom

Az 1895-96-ban felépített templom tervrajza a tervezők, Barzó és Vojtovits aláírásával

03. Görög katolikus templom

Az 1897-ben felszentelt templom egy korabeli képen

Gör. kat. emlektabla 01 Gör. kat. emlektabla 02

A görög katolikus templom építőinek emléket állító táblák

Műemlék tábla

A TEMPLOM ÁBRÁZOLÁSAI KORABELI KÉPESLAPOKON

04. Görög katolikus templom

05. Görög kat. templom

06. Görög katolikus templom

07. Görög katolikus templom

08. Görög katolikus templom

09. Görög katolikus templom

10. Görög katolikus templom