// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Egy parányi szeretet fölér a végtelen mindenséggel!” – Giuseppe költeményei

A sorozat korábbi részében már röviden bemutattam Vietórisz József életét és munkásságát. Akkor elsősorban, mint az Evangélikus Főgimnázium diákjára, tanárára és igazgatójára fordítottam a figyelmet. Most a költő Vietórisz Józsefet szeretném az olvasók elé tárni annak apropóján, hogy 120 évvel ezelőtt, az 1896-os millenniumi évben jelent meg az első verseskötete.
„Aztán a pennát is jól forgatja Vietórisz József!”- idézte a nyíregyháziak mondását Krúdy Gyula egyik visszaemlékezésében. S valóban, az ifjú Vietórisznak költeményei jelennek meg az országos lapokban és a helyi Nyírvidék is szívesen közli írásait. Ezek között több alkalmi óda, amelyeket ő maga szaval el a különböző ünnepi eseményeken. 1896-ban úgy dönt, hogy első költeményeit egy kötetben jelenteti meg. A Nyírvidék szerkesztője örömmel adja hírül Vietórisz előfizetési felhívását: „Idestova tíz évre terjedő versírói munkásságom eredményeként s már-már tünedező ifjúságom emlékeül száz darabot szedtem össze a helybeli és fővárosi lapokban elszórtan megjelent költeményeimből s e kis gyűjteményt «Giuseppe költeményei» címen a legrövidebb idő alatt […] kiadom”. Kifejezést ad annak a reményének is, hogy „vajha találnának az igazi, őszinte dal kedvelői annyi élvezetet szerény verseimben, amennyi lelkesedéssel és gondos figyelemmel igyekeztem gondolataimat elfogadható formába önteni!” A kötet Jóba Elek nyomdájának gondozásában jelent meg 1896 májusában.
Dr. Prok Gyula a Nyírvidék hasábjain a kötet szerzőjét a „szeretet költőjének” nevezi: „a szerelem és szeretet megragadóan van personificálva verseiben”. Emellett „verselése fejlett, technikája kifogástalan, nyelve nem mesterkélt; de tiszta, mindig emelkedett, ha szóbősége nem is feltűnő nagy”. Majd végül így összegez: „Vietórisz hivatásos költő, dúsan ellátva ama feltételekkel, amelyek megvalósulása országos hírnévhez juttatják őt”. Éppen ezért a kötet verseit „gyönyörűséggel lehet átolvasni”. (A címben szereplő idézet a költő egy 1897-ben dedikált fotója alatt olvasható.)

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. július 29. 16. o.)

Vietórisz József

Vietórisz József
(a kép forrása: Geduly Henrik: Nyíregyháza az ezredik évben)