// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

125 éve született vitéz Vattay Antal

Vattay Antal 1891. augusztus 13-án, Sopronban látta meg a napvilágot. Dédnagyapai ágon vér szerinti rokona volt Vetter Antal altábornagy, az 1848–49. évi magyar szabadságharc egyik kiváló vezetője. (Vattay eredeti neve is Vetter volt, amelyet vitézzé avatásakor változtatott meg.) Az Osztrák-Magyar Monarchia leghíresebb katonai főiskoláján, a bécsújhelyi Katonai Akadémián végzett, ahol 1912. augusztus 18-án tette le hadnagyi esküjét.
Bécsújhelyről Nyíregyházára vezényelték a császári és királyi 14. huszárezredhez. Ebben a regimentben harcolta végig az első világháborút, annak vége felé már századosként és századparancsnokként. A háború után elvégezte a vezérkari tiszteket képző Hadiakadémiát és előbb József főherceg, majd 1922 és 1928 között Horthy Miklós kormányzó szárnysegédje volt. Egy 1924. évi minősítés szerint „nyílt kedélyű, határozott jellemű, nyugodt vérmérsékletű, igen jó szellemi képességekkel, kötelességtudó, nagy munkabírással, öntevékeny, igen jó fellépésű a csapat előtt is, kitartó lovas, kedvelt, jó bajtárs”. 1940 decemberében már mint ezredes vette át városunkban az 1. lovasdandár parancsnokságát. 1941-ben vezérőrnaggyá, 1943-ban altábornaggyá léptették elő.
Az 1. lovasdandár élén vett részt 1941-ben az ukrajnai hadműveletekben, majd az ő nevéhez fűződik a nyíregyházi lovashadosztály megteremtése. Ezzel a hadosztállyal vonult a hadműveleti területre 1944 nyarán, majd innen útja ismét a kormányzó Katonai Irodájába vezetett, immár annak parancsnokaként. Részese volt az 1944. októberi sikertelen kiugrási kísérletnek. Német, nyilas és amerikai fogság után, 1946-ban tért haza. Nyugállományba helyezték, majd 1950-ben az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. 1951-ben koholt vádak alapján tíz év börtönre ítélték. 1956 nyarán ideiglenesen szabadlábra helyezték, majd 1957-ben büntetését háromévi próbaidőre felfüggesztették. 1966. november 2-án hunyt el Budapesten. A rehabilitálása csak 2001-ben történt meg.
Emlékét őrzi városunkban a nyíregyházi huszárok emlékkövén és a huszár emlékkertben egy-egy bronztábla, valamint a róla elnevezett utca.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. augusztus 12. 16. o.)

Még több kép...

210

Nagy Lajos Imre: Vitéz Vattay Antal (1994)

05. Nyiregyhaza Vattay Antal

Nagy Lajos Imre: Vitéz Vattay Antal (2005)