// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

95 éve nyitotta ki kapuit a Királyi Katolikus Főgimnázium 1.

1920. október elején Bencs Kálmán polgármestert felkereste dr. Viszota Gyula min. tanácsos, a főgimnáziumok ügyosztályvezetője és dr. Ady Lajos tankerületi főigazgató. A vendégek a kultuszminiszter azon óhaját tolmácsolták a város első emberének, hogy pártfogolja egy állami, esetleg katolikus gimnázium felállítását. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a szükséges építkezéshez a város önköltségi áron fogja a téglát biztosítani.
Az új főgimnázium ügye a városban „általános érdeklődést keltett”, de nem mindenki tetszését nyerte el. A következő év tavaszán a közgyűlés többsége nemmel szavazott a vallási és tanulmányi alap azon kérésére, hogy a város biztosítson építési telket és önköltségi áron téglát a felállítandó új katolikus gimnázium javára. E kedvezőtlen döntés ellenére a vallás-és közoktatásügyi miniszter mégis elrendelte az iskola megnyitását, amely az új épület elkészültéig a római katolikus egyház tulajdonában lévő épületek egyikében nyert elhelyezést. A beiratkozások viszont igazolták az új gimnázium alapítását, hiszen akár egy párhuzamos osztályra is lett volna igény, de a kultuszminiszter csak 65 tanuló felvételét engedélyezte.
Az első tanévnyitót 1921. szeptember 4-én tartották meg a római katolikus egyház elemi iskolai épületében. Énekes János kanonok, iskolaszéki elnök, aki szintét sokat tett az iskola létrejöttéért, megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy az új gimnázium megnyitása ellenére az Evangélikus Főgimnázium létszáma sem csappant meg és a polgári iskolába is jutott bőségesen tanuló. A Dunántúlról érkező dr. Néveri Jánost bízták meg az igazgatói teendők ellátásával. Tanévnyitó beszédében kifejezte, hogy „vissza kell vezetnünk a nemzetet a kereszthez, a jövőt, az ifjúságot, a nemzet palántáit, jó talajba, a valláserkölcsi alapra helyezett nevelőiskola talajába kell ültetnünk”. Moravszky Ferenc az Evangélikus Főgimnázium igazgatója „testvéri együttérzéséről” biztosította az új iskolát, amelyet Miklóssy István hajdúdorogi püspök is köszöntött.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. szeptember 2. 16. o.)

kirkat

RómKat elemi iskola

A Római Katolikus Elemi Iskola épülete