// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Valóságos áldása lesz ez az új intézet a vidékről iskolába járó növendékeknek”

Az Érseki Szent Imre Fiúinternátus alapításának 85. évfordulójára

Az 1930. május 18. és 1931. május 3. közötti időszakot Szent Imre herceg halálának 900. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánították. Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek az ifjú herceg emlékének ápolására Nyíregyházán egy fiúinternátust alapított „a szülői háztól távol tanuló ifjúság vallásos és hazafias szellemű” nevelésére.
Az internátus céljaira megvásárolta a Széchenyi u. 28. (mai számozással 34–46.) sz. alatti kétemeletes épületet. A kollégium a gimnáziumi, tanítóképezdei, felsőkereskedelmi és polgári iskolákba járó, katolikus tanulók elhelyezését szolgálta a legkisebbektől a legnagyobbakig. Számukra a teljes étkezési ellátás mellett tanulmányi és erkölcsi felügyeletet is biztosítottak. Az intézet megnyitásakor 65 vidékről bejáró tanuló helyzetén igyekezett javítani azzal, hogy megkímélte őket a napi utazások terheitől, amelyeket „nemritkán a hajnali órákban elindulva, nem megfelelő társaságban és környezetben” voltak kénytelenek megtenni.
Az érsek az intézet élére elsőként Péczeli Imre hittanárt nevezte ki, aki egészen 1944-ig látta el feladatát. Munkáját prefektusi minőségben egy tanulmányi felügyelő segítette, elsőként dr. Száva József teológiai professzor. Péczeli utódaként Duklai László állt az internátus élén 1948-ig. A kollégium lakóinak étkezéséről és ruházatuk rendben tartásáról három szerzetesnővér gondoskodott. Az épület központi fűtéssel és vízvezetékkel volt ellátva.
Az internátust 1931. szeptember 5-én Énekes János prelátus szentelte fel és adta át használatra a diákok és nevelők számára. A Nyírvidék tudósítója szerint az Érseki Szent Imre Fiúinternátus „a lelki szépségek, a szív nemességének nevelői hajléka lesz, egyik dísze, büszkesége városunk kultúrájának” és „rövidesen szűknek fog bizonyulni”.
Az épületben 1948 után is kollégium működött, mígnem 1998-ban lebontották. Helyén ma is oktatási célokat szolgáló intézmény, egy szakképző iskola található. Az épület falán 2007. november 5-én egy emléktáblát leplezett le dr. Seregély István ny. egri érsek.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. szeptember 16. 16. o.)

hirdetés

Hirdetés a Nyírvidékben

Szent Imre fiúinternátus

Az Érseki Szent Imre Fiúinternátus emléktáblája