// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Ahol egykor hitelek, ma házasságok köttetnek

Az Általános Hitelintézet 1904. június 30-án kezdte meg működését a Városház (1911-től Zrínyi Ilona) utca 7. sz. alatti Friedmann-féle ház helyiségeiben. Az új hitelintézet élén Lázár Kálmán ny. főügyész-helyettes, elnökigazgató állt, az ügyvezető elnöki tisztet Geiger Béla töltötte be, míg az igazgatóságban helyet kapott Geduly Henrik evangélikus lelkész is. A Nyírvidék gyakran beszámolt a nyereséggel működő hitelintézet jótékony célú felajánlásairól is.
Az 1910-es évek első fele a nagy építkezések ideje városunkban. Ekkor épülnek a bankintézetek palotái is: az Osztrák-Magyar Banké (jegybank) és a Szabolcsi Agrár Takarékpénztáré 1911-ben, a Nagytakaréké 1912-ben. E sorba illeszkedik az Általános Hitelintézet épülete is, amelynek terveit Papp Gyula és Szabolcs Ferenc budapesti műépítészek készítették el 1911-ben. (Az építészpáros tervei alapján épült még fel a Nyírvízpalota, valamint Nyírbátorban a takarékpénztár és a városháza, Kisvárdán pedig a zsinagóga.) A munkálatok 1912 tavaszán kezdődtek, a kivitelezéssel Király Sándor és Adorján János helyi vállalkozókat bízták meg.
A kétemeletes épület ablakainak eltérő mérete és formája, valamint a földszint színes mozaikdíszei és kovácsoltvas kapui szecessziós ihletésűek. A homlokzatán egy férfi és egy női szoboralak látható. A férfialak kezében jól olvasható a „Hitel” felirat. Érdekesség, hogy az épület díszüvegezési munkáira Róth Miksa is tett ajánlatot, s mivel az övé volt a kedvezőbb, valószínűleg a kivitelezést is ő nyerte el. Talán a bejárat mellett látható mozaikdíszek is az ő munkái. Az egyik kapuzat fölött dolgos puttók serénykednek, akárcsak a nyírbátori takarékpénztár épületén. A hitelintézet székházának földszintjén különböző üzletek is helyet kaptak, ahogyan mai állapotában is, kiegészülve magánlakásokkal és a házasságkötő teremmel. Ez utóbbi az egykori pénztárterem helyén működik. Az épületet 2010-ben kívül-belül szépen felújították, így az méltó keretet ad a boldogító igenek kimondásához.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. október 7. 16.o.)

Hitelintézet