// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az első kisdedóvó 170 éve nyílt meg városunkban

Elek Mihály, Szabolcs vármegye alispánja 1842 januárjában egy kisdedóvó felállítását kérte Nyíregyháza város tanácsától. Levelében kifejezett örömének és nagy bizakodásának az volt az alapja, hogy a város „minden jónak és erkölcsinek meleg ápolásáról ösméretes”.

Nagy Sámuel tervezetet dolgozott ki a szükséges tőke előteremtésére, amelyet az óvoda létesítésére alakult választmány csak annyiban módosított, hogy a kötelezőséget önkéntesség elvére változtatta, nem akart ugyanis „a minél szélesebb körben megkedveltetni óhajtott óvoda kárára” tenni. Az adakozók mellett érdemes megemlíteni a főtanodákról hazaérkezett ifjak felajánlását, akik három színielőadás rendezésével járultak hozzá a költségek előteremtéséhez. A széleskörű társadalmi összefogás eredményeként a város 1845-ben megvette az óvoda céljaira az Ér utcában a Dióssy-ház mellett lévő vármegyei tiszti lakot és az ennek tőszomszédságában álló városi üres telket. 1846 tavaszán Lisznyiczki Imre helybeli építőmester vezetésével megkezdődtek az őszig tartó építkezési munkálatok.

Közben a választmány felvette a kapcsolatot Budapesten Ney Ferenccel, a kisdedóvókat képző intézet igazgatójával, akinek a Nefelejts című munkája alapján összeállították a kisdedóvó és a dajka kötelességeit. Az ő ajánlására az első kisdedóvó Grenerczy Andor lett. E kiváló szakember vezetésével nyílt meg 1846. november 23-án, hetven gyermekkel az első Szabolcs vármegyei kisdedóvó intézet. Az óvodát elsősorban a középosztály gyermekei vették igénybe, míg a pórnép és az úri nép idegenkedett az intézménytől. Az első tíz évben 847 „óvoncot” írtak be. A legtöbben (176-an) 1856-ban látogatták azt.

Az óvoda épületében 1848/49-ben katonai kórházat rendeztek be, majd csak 1850 novemberében adták át ismét eredeti rendeltetésének. Ekkor a már városi tanácsnokká és óvodafelügyelővé kinevezett Grenerczy helyét Krajcsovics Pál foglalta el. „A város tanácsa szerető gonddal vigyázta, valósággal dédelgette a vármegye első kisdedóvó intézetét”, amelyet az utódok az alapítás 145. évfordulóján emléktáblával jelöltek meg.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. november 18. 16. o.)

Kisdedóvó 2

E helyen nyílt meg az első kisdedóvó

Kisdedóvó

Az első kisdedóvó és Grenerczy Andor emléktáblája