// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

A "világosság temploma"

Története miatt a Benczúr (korábban Károlyi) tér talán legérdekesebb épülete a 18. sz. alatti, amely eredetileg a helyi szabadkőművesek székházának épült. 1907-ben a belügyminiszter értesítette Szabolcs vármegye alispánját, hogy a magyarországi symbolikus nagypáholy Nyíregyházán dr. Popini Albert főgimnáziumi tanár elnöklete alatt „Szabolcs” névvel fiókpáholyt alakított. A Szabolcs páholy ugyanebben az évben fel is építtette székházát. A páholyház összetört emléktábláját 2008-ban találták meg a városháza udvarán, az ott folyó területrendezési munkálatok során. A tábla tanúsága szerint a „világosságnak ez a temploma” dr. Popini Albert főmester vezetése alatt, Somogyi Gyula örökös tiszteletbeli főmester közreműködésével, Bárdos Géza útmutatásai és Sarkadi Adolf tervei szerint épült. 1908. június 12-én avatták fel dr. Bókay Árpád helyettes nagymester közreműködésével.
Az épületben 1914-ben 34 ágyas, házi kórházat rendeztek be, ahol a könnyebb sebesülteket saját költségén látta el a páholy. A szabadkőműves páholyokat 1920-ban feloszlatták, az épület emléktábláját valószínűleg ezután áshatták el a városháza udvarán. Az épület előbb a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) Szabolcs vármegyei főcsoportjának gyűlései helyéül szolgált, de itt rendezkedett be a Szociális Misszió Társulat levesosztó konyhája és háziipari műhelye is, ahol mindenféle női ruhaneműt és kézimunkát készíthettek a Társulat hölgyeinek vezetésével. 1922-től az anya- és csecsemővédelemmel foglalkozó Országos Stefánia Szövetség, majd a munkáját folytató Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat helyi fiókjának adott helyet. Egy időben a regionális munkaügyi központ helyi kirendeltsége is működött itt. A többszöri tatarozás során a ház szabadkőműves szimbólumai eltűntek, ma már csak a két szfinx látható, a bejárat felett a pedig felkelő nap sugarai. Az épület 2009-ben magántulajdonba került. Az új tulajdonosok kívül-belül példamutatóan felújították az egykori „világosság templomát”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. január 31. 12. o.)

Még több kép és leírás...

 

Nyiregyhaza Szabadkömüves szekhaz

 

Nyiregyhaza szabadkömüves emlektabla

 

Már a nyomdában volt a könyvem, amikor 2008 nyarán kaptam a hírt, hogy a városháza udvarának felásása során egy összetört emléktáblára bukkantak! Az itt bemutatott fotót a munkálatokat irányító Műemléki Felügyelőség munkatársai bocsátották rendelkezésemre. Tehát a városháza udvarán találták meg elásva ezt az emléktáblát, amelynek a darabjainak az összeállításából az alábbi szöveg rekonstruálható:

A VILÁGOSSÁGNAK EZ A TEMPLOMA A V.E.N.E.M.D. ÉPÜLT 000907/8-BAN
DR. POPINI ALBERT FŐM. T. VEZETÉSE ALATT, SOMOGYI GYULA ÖRÖKÖS TISZT. FÖM. T.
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL,
BÁRDOS GÉZA T. UTMUTATÁSAI ÉS SARKADI ADOLF TERVEI SZERINT.
FÖLAVATTA ÉS MEGVILÁGOSITOTTA 000908. VI. 12. DR. BÓKAY ÁRPÁD H. NAGYM. T.
A PÁHOLY-JELVÉNYT (VILÁG)OSSÁGOK SZERSZÁMAIT ÉS A KÖNYVEKET
I (...) KÁLMÁN T. (DEBRECEN)
(...) KET GLÜCK DEZSŐ T- (ARAD)
(...)MPÁKAT KISSLING ALFRÉD T.
(...)Y BELSŐ BERENDEZÉSÉT
(...)ULA TT (ARAD) TERVEZTÉK.
(...) LEBEGJEN A T. TILÁNC MUNK(...)

A szöveg felkeltette a kíváncsiságom: irány a könyvtár, ahol az eddigi tapasztalataim alapján abban reménykedtem, hogy a Nyírvidék megfelelő számait átolvasva (mikrofilmen), rábukkanok a teljes feliratra, hiszen a kötetben bemutatott néhány emléktábla csak a Nyírvidék tudósításaiból ismert. Azonban csalódnom kellett: a film többszöri áttekerése után sem találtam egy sort se az emléktábla avatásáról! Margócsy József a következőképpen ír az épületről: "a szabadkőművesek 1907-ben már önálló házat építenek, nagymesterük, a kiváló Popini Albert vezetésével: a mai Benczúr tér 18. sz. alatt. A homlokzaton, a bejárat fölött, máig láthatók a felkelő nap sugarai, a szfinxek; a többi szimbólumot már elmosta a többszöri tatarozás". (Utcák, terek, emléktáblák. Nyh. 1984. 17. o.)