// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

140 éve a megye székhelye Nyíregyháza

A megyeszékhely áthelyezésének gondolata már 1841-ben felmerült, amikor azt a problémát vitatták meg, hogyan lehetne a katonai beszállásolás terhét elhárítani a lakosságról egy laktanya létrehozásával. Azt javasolták, hogy a nagykállói székházat, börtönt és orvosi lakást alakítsák át kaszárnyának, a megye székhelyét pedig tegyék át Nyíregyházára.

1867-ben a következő indokokat sorakoztatták fel Nyíregyháza mellett: a város „jelentékeny vasúti állomásnál, továbbá a megyét áthasító pesti, kassai, munkácsi és szatmári országos és hadi útvonalak összpontosulásánál fekszik, már eddig is az egész vidékre kiható piaci igen terjedelmes összeköttetéssel, eleven ipar és kereskedéssel, naponta jobban virágzó takarékpénztárral, főpostaállomással, három irány felé menő távírdával, minden iránybani gyorskocsi, társaskocsi s egyéb tömérdek kész szállító eszközökkel, számos jótékony intézetek és egyleteken felül a közoktatásra nagy kihatással bíró öt hitfelekezetbeli, városilag gyámolított elemi, és egy, szintén a város által alapított algimnáziummal is bír”. A kérdést mégis az mozdította ki a holtpontról, amikor 1871-ben a megyei igazságszolgáltatást országos irányítású szervezetté változtatták, az egyik törvényszéket már Nyíregyházára telepítették. Ekkor és emiatt határozták el a városháza épületének emeletesre bővítését.

1876-ban gyökeresen átszervezték az egész országban a megyék területi beosztását, ekkor rendezték Szabolcs vármegye székhelyének a kérdését is: az 1876. XXXIII. tc. értelmében Nyíregyháza lett a székhely. Az utolsó nagykállói megyegyűlést 1876. szeptember 12-én tartották. A megye tisztikara ideiglenesen a városháza épületébe költözött, míg a városi tisztikar a város egyéb épületeiben kapott ideiglenes elhelyezést. Itt tartották 1876. november 28-án az első és 1892. augusztus 31-én az utolsó megyei közgyűlést. Ezután átköltöztek az Alpár Ignác tervei alapján emelt épületbe.

Képünkön a 100. évfordulóra készült plakát látható, amelyet Dienes István tervezett.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. november 25. 16. o.)

Nyíregyháza plakát