// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Az egység: erő!”

Ez a szállóige olvasható azon a díszzászlón, amelyet 1936. június 7-én, a Kossuth nevét viselő evangélikus reálgimnázium alapításának 75. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat keretében avattak fel.

A zászló avatási ünnepségét az iskola udvarán tartották a gimnázium tanulóinak és öregdiákjainak jelenlétében. D. Geduly Henrik püspök avatóbeszédében kifejezte afeletti örömét, hogy ebből a 75 esztendőből több mint 45 esztendőn át „kivettem a részemet e számunkra annyira kedves középiskola életéből, örömben-bánatban, borúban-derűben, alkotásokban és elhárított veszedelmekben, tanító, nevelő munkásságban és kormányzásban egyaránt”. (Geduly mint hittanár érkezett a gimnázium tantestületébe, majd az egyházközség lelkipásztora, később pedig az egyházkormányzati főhatóság püspöke lett.) Arra hívta fel az intézet diákjainak és tanárainak figyelmét, hogy e zászló védelme alatt maradjanak hű követői „a krisztusi evangélium magasztos erkölcsi igazságainak” és „a magyar nemzeti igazságnak”, továbbá ápolják hűen azt a szellemet, amely „az intézet evangélikus jellegében és a nagy nemzeti hős, Kossuth Lajos áldott nevében tükröződik”. A megáldott zászlóra Geduly felesége, mint zászlóanya kötötte az első szalagot, amelyre ,,A hit és tudomány világosságáért” jelmondat került. A zászlót Zsolnai Vilmos igazgató vette át a zászlóanyától.

A gimnázium évkönyvében a következő leírást olvashatjuk róla: „Az arannyal dúsan hímzett, egyik oldalán fehér, az iskola címét, a város címerét és az iskola egykori pecsétjét (belehímezve: Példabeszédek III. rész. V. 1–4), fölötte a magyar koronát, másik oldalán nemzetiszínű alapon Kossuth képmását, az evangélikus hitvallást szimbolizáló Luther-rózsát és Kossuth egyik szállóigéjét (Az egység: erő!) hordozó nehéz selyemzászló megpillantásakor valami csodálatos mély érzés üli meg a lelkeket, sírásra fojtogatja az ember torkát”. A zászlót Tóth István tanár tervei alapján Horváth Anna iparművésznő és Máczay Etelke hímezte. Megtekinthető a gimnázium iskolatörténeti kiállításán.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. december 2. 16. o.)

Kossuth zászló 01 Kossuth zászló 02