// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

120 éve született a „morfingyártás magyarországi atyja”

Kabay János Büdszentmihályon (ma Tiszavasvári) született 1896. december 27-én. Gimnáziumi tanulmányainak állomásai: Hajdúnánás, Nyíregyháza, Nagykálló és ismét Hajdúnánás. Az Evangélikus Főgimnáziumban mindössze az 1908/1909-es tanévet töltötte, ennek emlékét 1984-től tábla is hirdeti a gimnázium falán (képünkön).

Az érettségi után átmenetileg a Dessewffy grófok egyik tanyáján volt mezőgazdasági gyakornok. Az első világháború után végezte el gyógyszerészeti tanulmányait Budapesten. Közben patikákban dolgozott, pl. a híres tiszalöki „Szarvas” patikában is. 1924 szeptemberében a budapesti Gyógynövény-kísérleti állomásra ment dolgozni, ahol Augusztin Béla vezetésével, és a későbbi felesége, Kelp Ilona segítségével kidolgozta a zöld máknövényből való morfin-előállítás laboratóriumi, majd üzemi módszerét. Eljárását 1925-ben szabadalmaztatta, majd két évvel később szülőfalujában megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyár Részvénytársaságot. A faluban sokáig csak „méreggyárnak” nevezték ezt a helyet, ahol „az emberiség egyik legnagyobb áldása és legnagyobb átka a morfium születik”. 1928-ban már 42 kat. holdon elvetett máknövényt dolgoztak fel, naponta 100 métermázsát, holdanként 3 kg morfint állított elő ezzel a gyár. A kész morfiumot hatalmas Wertheim kasszában őrizték. Akkoriban a Genfben székelő Népszövetség Kábítószerek Elleni Bizottsága külön bizottságot küldött ki az addig ismeretlen kis szabolcsi faluba Kabay találmányának tanulmányozására. A bizottság megállapította, hogy a fiatal magyar tudós találmánya korszakalkotó. Rövid idő alatt több ország is átvette a szabadalmát, s Lengyelországban, 1935-ben már fióküzem is létesült. A morfint mákszalmából a mai napig világszerte az ő módszere alapján állítják elő.

Tiszavasvári híres szülötte 1936. január 29-én hunyt el Budapesten. „Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve” kiemelkedő nemzeti érték, „Kabay Jánosnak, az Alkaloida Gyógyszergyár alapítójának életműve” pedig hungarikum.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. január 13. 16. o.)

Kabay János

Kabay János (1896-1936)

betakarítás

Mákvirágok betakarítása
(A kép forrása)

Kabay emléktábla

Kabay János emléktáblája az Evangélikus Kossuth Gimnázium falán