// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A málenkij robot emlékezete

A polgári lakosok málenkij robotra való elhurcolása a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is több települését érintette. 1944. október végén és november elején a megye dél-nyírségi területeiről és Nyíregyházáról hurcolták el az embereket. A második hullám Csonka-Bereg megye területén lévő településeket érintette, ahonnan 1944. november közepétől és december elejéig, elsősorban etnikai tisztogatási céllal gyűjtötték össze a civil lakosokat. Végül 1945 januárjában a német származású emberek összeírását és elszállítását rendelték el. Ez elsősorban a svábok lakta településeket érintette.

Városunkban két emlékmű hivatott a megyéből elhurcoltak emlékének ápolására. Az első bronztáblát 1994. november 2-án helyezték el az elhurcoltak kőből készült emlékművén (képünkön). 2006-ig az emlékkő az Országzászló téren állt, ekkor több emlékművel együtt áthelyezték a Sóstói Múzeumfalu látogatókat fogadó bejárata előtt kialakított parkba. Az áthelyezéssel ez az egyszerű emlékjel kikerült a köztudatból, már nem szolgálja eredeti szerepét, az emlékeztetést. Ezért is volt szükség arra, hogy 2004. október 30-án egy olyan emlékművet adjanak át az Északi temetőben, amelynek gránittábláin a megyéből elhurcoltak nevei olvashatók. A László Zoltán építész tervei alapján kialakított emlékhelynél minden év novemberében megemlékezéseket szervez a város, amelynek végén az évről évre fogyatkozó létszámú hozzátartozók helyezhetik el az emlékezés virágait, gyújthatják meg mécseseiket. A temetőbeli emlékhely 2006-ban egy síremlékkel bővült. Ugyanis a második világháború idején kényszermunkára Moldáviába hurcolt és ott elhunyt vasutas édesapja, valamint sorstársai emléke előtt tisztelegve Kővári Ádám nyíregyházi lakos kérelmezte egy ismeretlen magyar áldozat földi maradványainak exhumálását, hazaszállítását és katonai tiszteletadással történő újratemetését, ami 2006. november 17-én meg is történt. A sír fölé emelt gránitlapon Zelk Zoltán Parancs című versének sorai olvashatók.

Február 25-én a GULÁG Emlékév véget ér, de a málenkij robotra elhurcoltak emlékét továbbra sem szabad feledni, azt ápolni, őrizni kell!

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. február 24. 16. o.)

Malenkij robot