// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Tisztelgés báró Buttler Sándor emléke előtt

A két világháború között a Szabolcs vármegyei cserkészélet jelentős személyisége volt báró Buttler Sándor, a szabolcsi cserkészifjak főcserkésze, akit nagy tisztelet, szeretet és megbecsülés övezett.
1865. március 25-én született Balassagyarmaton. Középiskoláit Pozsonyban végezte, majd a mödlingi katonai akadémia elvégzése után, mint hadnagy a 12. huszároknál kezdte meg pályafutását, később a 14. huszárezredben szolgált 19 évet. 1907-ben, mint százados vonult nyugalomba, majd a palánkai méntelep felügyelője lett. 1914-ben érdemei elismeréséül őrnaggyá léptették elő. 1917-ben vált meg végleg a katonai pályától, ekkor telepedett le feleségével és két nagylányával Sóstóhegyen.

Új élethivatást talált a cserkészetben, és a sorstól még egy negyedszázadot kapott, hogy a liliomos zászló alatt tevékenykedjék. 1926-ban a Magyar Cserkészszövetség Szabolcs vármegyei Intéző Bizottságának elnökévé is megválasztották. A cserkészet bearanyozta öregkorát. Sok-sok szabolcsi cserkésztől vette ki a fogadalmat, akik körében nagyon népszerű volt. 1935-ben, a hetvenedik születésnapja alkalmából egy titokban előkészített, kedves ünneppel lepték meg. Tamáska Endre köszöntőjében megjegyezte: „Buttler Sándor azon kevesek közül való, akik a cserkészéletet teljesen élik". A Baross cserkészek csapata, amely híres volt a fúvós zenekaráról, a vármegye főcserkészének névnapján szerenáddal kedveskedett. A nyíregyházi csapatok egyik ünnepségén a műsort konferáló egy alkalmi rigmussal lepte meg: „A mi jó elnökünk az Isten éltesse, álmainak álmát, Nagymagyarországát cserkészei élén ő még megérhesse".

Életének 77. évében, 1942. március 12-én hunyt el. Koporsóját huszárok és cserkészek díszkísérete mellett vitték az Északi temetőbe, ahol Máczay Lajos, az Evangélikus Kossuth Gimnázium vallástanára és cserkészparancsnoka mondott búcsúbeszédet. Az elhunytat végakaratához híven cserkészegyenruhájában temették el. Síremlékén a neve alatt egy cserkészliliom látható.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. március 10. 16. o.)

Buttler Sándor

Báró Buttler Sándor

Buttler meghívó

Meghívó Buttler Sándor születésének 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepségre

Buttler Gyászjelentés

Gyászjelentés báró Buttler Sándor haláláról

Vietórisz István: Báró Buttler Sándor

Látom a fess daliát, ott léptet százada élén,
Táncoltatja lovát, - férfiu, nyalka huszár.
Minden atomja magyarvér volt; nagy szent ideálok
Harcaiban szerzett emberi édemeket.
Főuraságát díszként, hiuságra viselte,
Rangjának ragyogó jelleme adta a díszt.
Kedves volt, amikor cserkészei nagy szeretettel
Mint tölgyfát a fagyöngy karjai körbevevék:
Még a betegség sem tartóztathatta ilyenkor:
Boldogság aranyát szórta szelid szemiből.
Teste kihült, de merész ívben száll égbe a lelke,
Kérleli Istennél talpra a drága hazát!

Buttler Sándor síremléke

Báró Buttler Sándor síremléke az Északi temetőben