// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A görögkatolikus püspöki palota

„A Szent-Mihály- és Vármegyeház-utcák sarkán lévő hatalmas telektömbön bérpalotát óhajtott emeltetni az egyház, amelyben a főesperes, lelkészi és kántorlakások nyerjenek elhelyezést; a palota többi része pedig a tervező által legjövedelmezőbbnek gondolt bérhelyiségeket foglalja magában”- e sorokkal kezdődött a görögkatolikus püspöki palota bemutatása a Magyar Építőművészet című lap 1909. évi számában. A Führer Miklós építész tervei alapján eredetileg parókiának és bérpalotának szánt épület a nyíregyházi szecessziós épületek egyik ékes példája. 1908-ban tették le az alapkövét és 1909 májusában adták át rendeltetésének. Az építkezést a László Testvérek építőmesterek végezték, míg az iparos munkák legnagyobb része „jobb pesti iparosok” nevéhez köthető. Külön említésre méltó Krisztián Sándor szobrász és restaurátor, aki az épületet díszítő domborműveket készítette. Azért a kivitelezésben helyi vállalkozók is kaptak megbízást, pl. az üvegezést Wassermann Sámuel, a bádogosmunkát Papp Dániel végezte.

A görögkatolikus egyházvezetők és hívek régi vágya teljesült, amikor 1912-ben megalapították a Hajdúdorogi Egyházmegyét. Miklósy István sátoraljaújhelyi parochust 1913. október 5-én, Hajdúdorogon szentelték fel az egyházmegye első püspökévé. Miklósy püspök ideiglenes székhelyéül –elsősorban logisztikai és gyakorlati szempontok miatt– Debrecent választotta. Azonban ott 1914. február 23-án román szélsőségesek bombamerényletet kíséreltek meg ellene. A püspök túlélte a merényletet, de három közvetlen munkatársa életét vesztette. Ezt követően Miklósy az egyházmegye székhelyét Nyíregyházára helyezte át. Így teljesült azoknak az óhaja, akik kezdettől a nyíregyházi székhely mellett agitáltak, akik hirdették, hogy a „város közönsége önmagát becsüli meg, magyar kultúrát, hazafias célt szolgál, ha nem csak kebelébe fogadja, hanem áldoz is az új püspökség székhelyéért”. Így lett a bérpalotának is kiváló épületből püspöki palota, amely az első időkben olyan vállalkozásoknak is helyt adott, mint a Pannónia kávéház...

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. március 31. 16. o.)

Még több kép...

Görkat palota

Korabeli képeslap

Görkat palota

Korabeli képeslap

A Magyar Építőművészet című lap 1909. évi számában megjelent képek az épületről

(Forrás)

Görkat palota 01

Főhomlokzat

Görkat palota 02

Homlokzatrészlet

Görkat palota 03

Oromkiképzés

Görkat palota 04

Oromkiképzés

Görkat palota 05

Kapubejárat

Görkat palota 06

Relief a kapuzaton. Mintázta: Krisztián Sándor

Görkat palota 07

Relief a kapuzaton. Mintázta: Krisztián Sándor

Görkat palota 08

Homlokzatrészlet