// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Eredetileg püspöki palotának épült

Talán kevesen tudják, hogy a Sóstói út elején a fák és kőkerítés mögé bújó épületet eredetileg püspöki palotának építették. Azt már valószínűleg többen, hogy nagyon sokáig itt kapott helyet a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, valamint egy időben, ebben az épületben rendezték be az ÁVH Vizsgálati Osztályát, a pincéjében pedig börtönöket alakítottak ki.

A korábban bemutatott görögkatolikus püspöki palota épületét sem az egyház, sem a város nem gondolta végleges megoldásnak. Egy új püspöki palotát szerettek volna építtetni hat kanonoki lakással és kápolnával. A tervek között szerepelt még egy középiskolai internátus, tanítóképző akadémia valamint egy diákotthon felépítése is. A város az építkezésekhez a Sóstói úton telket és 250.000 pengőt is biztosított. A munkálatok megkezdését azonban az első világháború, majd az azt követő gazdasági és politikai körülmények meghiúsították.

1928-ban került ismét terítékre a püspökség ügye, a terveket azonban akkor sem sikerült megvalósítani. Az 1940. év végén a város vezetői újra reális veszélyét látták annak, hogy a püspökség székhelyét áthelyezik, ezért mindent meg kívántak tenni annak itt tartásáért. Ezt a célt szolgálták a tervbe vett építkezések is. Dudás Miklós püspök egy beadványban értesítette a várost, hogy Nyíregyházán telepszik meg véglegesen a hajdúdorogi püspökség. Ezt követően Szohor Pál polgármester mindent megtett annak érdekében, hogy beinduljanak az építkezések. „Elhatározták, hogy a mostani gör. kat. palotát átalakítják szemináriummá és a káptalan tagjai számára a Sóstói-úti erdőrészen megfelelő lakásokat építenek. Ide kerül a püspöki palota is, amelynek számára telek és pénzbeli hozzájárulás szükséges.”

Haluskay Sándor budapesti építészmérnök tervei alapján, 1942 nyarán, főleg helyi vállalkozókat és munkásokat alkalmazva, hozzákezdtek a munkálatokhoz. A neobarokk stílusú palota építését a világháború után a város fejezte be, amely bérbe is vette a püspökségtől, hogy a fentebb említett intézményeket működtesse benne.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. április 14. 16. o.)

Sóstói úti püspöki palota