// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

A szénapiac vándorlásai

Aki az 1840-es években szénát szeretett volna adni vagy venni a városban, annak a mai Országzászló tér környékén kialakított piacra kellett mennie. A teret abban az időben a funkciójáról Széna Piacz-nak is nevezték. Amikor a város vezetői elhatározták, hogy a vasúttól a városba vezető utat (Vasúti út, ma: Széchenyi utca) rendezik, akkor a piacot a mai Bessenyei tér északi részére száműzték. Ez a hely sem bizonyult azonban véglegesnek: a színház 1894-es megnyitása után az árusoknak tovább kellett vándorolniuk. A tokaji országút melletti területet jelölték ki számukra, amelyet akkoriban még Kórház térnek neveztek. A tér névadója az az 1833-ban, közadakozásból épített négytermes kórház volt, amelyet később a város a súlyos betegek részére két teremmel bővített. 1901-ben a város vezetői ennek a régi kórháznak a telkén egy 100 ágyas szegényházat építtettek, amelyben 50 nő és 50 férfi számára biztosítottak teljesen ingyenes ellátást és ápolást. A Kórház tér nevét az új épületéről így hamarosan Szegényház térre módosították, amely elnevezését egészen 1965-ig megőrizte. Ekkor egy tanácstag kezdeményezésére – a tér régi piaci szerepét felelevenítve – Széna térre módosították nevét.
A téren egy evangélikus kistemplom is található. Az épület eredetileg iskola és imaház volt, Túróczy Zoltán püspök kezdeményezésére alakították át templommá. 1953. december 20-án dr. Vető Lajos evangélikus püspök szentelte fel.
Érdemes megszemlélni a tér parkjának közepén található Éneklő lány című szobrot. B. Hadik Magda szobrászművész mészkőből faragott alkotását Koroknay Gyula művészettörténész így jellemezte: „Szép arcocskáján áhítatos figyelem, szája kissé nyitva. Jobb kezében kőlap, rajta kottafejek. Baljának a mozdulata szolmizálást kísér. Igen egyszerűen, kubisztikus tömörséggel megfogalmazott munka, egyszerűsége mellett a vonalak és síkok, arányuk és tisztaságuk nagyon sok finomságról, közvetlenségről és meleg szívről tesznek tanúságot. Kevéssel kedvesen és kedveset mondott a szobrász.”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. február 14. 16. o.)

Még több kép...

B. Hadik Magda: Éneklő lány (1968)

Nyiregyhaza Eneklo lany 01

Nyiregyhaza Eneklo lany 02

Nyiregyhaza Eneklo lany 03

(A fotók 2007. augusztus 26-án készültek.)

Nyiregyhaza Eneklo lany 04

 (A fotó 2014. február 11-én készült.)