// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Nem feledésben van orvosság, hanem éppen az emlékezésben”

Ez a Babits Mihálytól vett idézet olvasható azon az emléktáblán, amelynek állításával 1998-ban a Felvidékről áttelepített magyar családok előtt tisztelgett a város. A városháza Bethlen G. utca felőli oldalán elhelyezett mementó azokat a szörnyű időket idézi, amikor az 1945. április 5-én meghirdetett kassai kormányprogram egyik céljaként a csehszlovák nemzetállam létrehozását tűzte ki. A közel hatszázezres magyarság számára a kassai kiáltvány a kodifikált jogfosztottságot, fajüldözést, nemzeti-emberi másodrendűséget jelentette.

A valójában etnikai tisztogatást jelentő magyar-csehszlovák „lakosságcsere-egyezményt” 1946. február 27-én írták alá Budapesten. A következő év áprilisában már el is indultak az első vonatok. Az Északi temetőben 1998-ban felállított emlékművön (képünkön) olvasható azoknak a felvidéki településeknek a sora, ahonnan áttelepülésre kényszerítették a magyarokat. A javarészt módosabb gazdák Nyíregyházán, Kálmánházán, Nagycserkeszen, a nagycserkeszi tanyavilágban, Nyírtelken és környékén találtak új otthonra. Az ő emléküket őrzi és ápolja a Felvidék 1947 Egyesület, amelynek céljai között szerepel még, hogy az első és második generációs leszármazottak is megismerjék a kitelepítés eseményeit, életben tartsák a kulturális, gasztronómiai és nyelvi hagyományokat, továbbá a felvidéki településekkel való kapcsolattartást is feladatul tűzték ki.

A temetőben lévő emlékmű felállítását 1997-ben határozták el a kitelepítettek Kiss Vendel vezetésével, aki 1947-ben került családjával erre a vidékre. A költségekre a pénzt a felvidéki ősi településeikről egykor elüldözöttek gyermekei és unokái adták össze, 1998-ban át is adták az emlékművet. Ide, és a városháza falán lévő emléktáblához minden év májusában megemlékezést szervez a Felvidék 1947 Egyesület, ahogy ezt teszi ebben az évben is május 13-án. Ezeket az emlékünnepségeket megtisztelik jelenlétükkel az érintett felvidéki települések polgármesterei és civil szervezeteinek képviselői is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. május 5. 16. o.)

Felvidéki lakosságcsere