// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Angolkisasszonyok Nyíregyházán

Az Angolkisasszonyok rendje egy pápai jogú női szerzetes intézmény, mai neve: Congregatio Jesu. Alapítása Ward Mária (1585–1645) nevéhez fűződik, aki Angliából elmenekülve, Flandriában vetette meg a szerzetesrend alapjait. Társaival arra vállalkozott, hogy angol lányokat katolikus hitükben megerősítve neveljen. Pázmány Péter hívására a rend nővérei 1627-ben, Pozsonyban alapítottak egy rövid életű leányintézetet. Később újabb alapítások történtek Magyarországon, Nyíregyházán Énekes János prelátus-kanonok hívására 1929-ben telepedtek le.

A közösség egyik legfontosabb hivatása az oktatás-nevelés volt. Városunkban ennek a szolgálatára több intézményt is felállítottak. Elsőként egy női felsőkereskedelmi iskolát nyitottak 43 növendékkel, majd 1930-ban elemit és leánylíceumot alapítottak. Első otthonukat egy Madách utcai polgári házban alakították ki, majd 1931-ben átköltöztek a Széchenyi utcai ún. Gencsy-házba. A képünkön is látható épületet Novák Gyula vármegyei jegyző építtette Kéry Józseffel 1899-ben, később Gencsy Albert kislétai földbirtokos vette meg. Az Angolkisasszonyok 1931-ben vásárolták meg és alakították át iskolai célokra. A város 100 ezer téglás adományának köszönhetően is, 1932 nyarán a líceum céljait szolgáló épületet emeltek négy osztállyal és igazgatói irodával. Az internátusi tanulók elhelyezéséről 1933 szeptemberétől pedig a Komjáthy-családtól bérelt, majd megvásárolt épület szolgált. Ezt az épületet Komjáthy Kázmér ügyvéd építtette 1922–23-ban Kovács Dezső tervei szerint, ifj. Tóth Pál kivitelezésében.

Az Angolkisasszonyok által működtetett oktatási intézmények céljaként azt tűzték ki, hogy „a reá bízott leánykákat vallásos és hazafias szellemben, művelt, finomlelkű, életre való nőkké” neveljék. E munkát segítette az alapító főnöknő, Mater Lengyel Júlia (1938-ig, ekkor visszahelyezték Egerbe, ott hunyt el 1946-ban) és az igazgató Mater Tauffer Ilona is. A rend tagjai 1948-ig tevékenykedhettek, ekkor iskoláikat országszerte államosították.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. május 12. 16. o.)

Még több kép...

Angolkisasszonyok 01

Angolkisasszonyok 02

Angolkisasszonyok 03

Angolkisasszonyok 04

Angolkisasszonyok 05

Angolkisasszonyok 06