// AdSense kód

 Amiről az utcák mesélnek…

Oláh Sándor emléktáblája előtt

A Jókai Mór Református Általános Iskola Kálvin téri épületében található emléktábla annak az Oláh Sándornak állít emléket, aki az első világháborúban hősi halált halt.

Oláh Sándor 1881. június 10-én született Mátészalkán. 1903 júliusában a felső-szabolcsi református tanítótestület nyíregyházi járásköre az évi rendes közgyűlését a református elemi iskola új épületében tartotta. Ekkor mutatta be Oláh Sándor gyakorlótanítását a természettudományok köréből. Ebben az iskolaépületben lett aztán a munkahelye is, ahol az elemista gyerekek tanításával bízták meg. 1912. július 12-én házasságot kötött Mádi Szabó Katalin református tanítónővel, akinek néhai édesapja dr. Mádi Szabó Dávid (1808–1886) csaknem két évtizedig látta el a vármegye főorvosi, majd a kórházigazgató főorvosi feladatokat. Házasságukból Sarolta nevű lányuk született, aki később kivándorolt Amerikába, ott is halt meg 1997-ben.

A Nyírvidék 1917. március 24-i számában Oláh Sándor halálhíréről tudósított: „Oláh Sándor nyíregyházi református tanító, harmincöt éves korában, házasságának ötödik évében, 1916. szeptember 8-án a Halics előtt vívott ütközetben ellenséges srapneltől homlokon találva hősi halált halt. Bajtársai ideiglenesen Bolszovce közelében temették el”. Öt évvel később szívszélhűdésben a felesége is elhunyt.

A református tanítók volt kartársuknak 1923. április 29-én az iskola falába elhelyezett aranybetűs gránittáblával állítottak emléket. A táblaavató ünnepélyt Bartók Jenő református lelkész imával nyitotta meg, majd a református dalárda előadta a Hiszekegyet. Ezt követően Szabó Pál igazgató mondott beszédet és a református vegyeskar az Imádkozzunk kezdetű énekkel szolgált. Ezt követően Horváth János tanító Oláh Sándor volt tanítványai nevében mondott beszédet, majd László Zoltán tanító elszavalta Szabó Géza alkalmi költeményét.

A Hősök napja alkalmából e tanító életének felidézésével emlékezzünk mindazokra, akik életüket áldozták a hazáért.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017.május 26. 16. o.)

Oláh Sándor emléktábla