// AdSense kód

EMLÉKTÁBLÁK

BALASSAGYARMAT

Blázsik Károly emléktáblája

01. blazsik karoly

Blázsik Károly emléktábláját 1996. augusztus 19-én leplezték le egykori lakóháza falán (Kossuth u. 52.).

ESZTERGOM

Az Esztergomi Bencés Gimnázium hősi halottainak emléktáblája

02. 14 es hollo 1 web

A gimnázium első világháborús hősi halottainak emléktábláját a 14. sz. Holló cserkészcsapat állította alapításának 10. évfordulóján, 1923-ban. Az intézet lépcsőházában elhelyezett emléktáblát dr. Pázmándy István öregcserkész művész tervezte. A hősi halottak közül cserkészek voltak: Gallovich Ambrus, Hajdu János, Huszár László és Szalay János. Az esztergomi Szent Benedek-rendi Szent István Katolikus Főgimnáziumban 1913. március 12-én alakult meg a vidék első cserkészcsapata.
Forrás: 14-es "Hollók" 25 éve. 1938. (Megjelent az Esztergomi Szentbenedekrendi Katolikus Szent Isván Gimnázium 1937-38. évi értesítőjében.)

ESZTERGOM

Dr. Mattyasovszky Kasszián emléktáblája

03. mattyasovszky1 web

04. mattyasovszky2 web

Dr. Mattyasovszky Kasszián (1879-1935) az esztergomi 14. sz. Holló cserkészcsapat második alapítója. Emléktábláját a csapat alapításának 25. évfordulója alkalmából, 1938-ban leplezték le. Az alkotást Galántai Fekete Géza szobrászművész készítette. A Kossuth Lajos utcában leleplezett bronz domborművet 1949 körül leverték, beolvasztották.

05. mattyasovszky kasszian

Dr. Mattyasovszky Kasszián

Forrás: 14-es "Hollók" 25 éve. 1938. (Megjelent az Esztergomi Szentbenedekrendi Katolikus Szent Isván Gimnázium 1937-38. évi értesítőjében.)
(Ajánló)

GÖD

A Megyercsi Béla cserkészcsapat emléktáblája

06. megyercs bela cserkeszcsapat emlektabla god

"Felsőgödön, a Kálmán utcában találjuk a Megyercsi Béla cserkészcsapat megalakulására emlékező emléktáblát. Megyercsi a hazai cserkészmozgalom egyik kori meghatározó személyisége, alakítója volt. Református lelkészként vett részt a mozgalomban. 1926-ban jött létre Felsőgödön a róla elnevezett cserkészcsapat." (Forrás)

GÖDÖLLŐ

Halászné Várady Ildikó emléktáblája

29. Gödöllő dombormu

"[2014.] október 4-én avatták fel a Művészetek Házánál lévő Cserkészfiú szobor talapzatán elhelyezett domborművet mely az idén januárban elhunyt Halászné Várady Ildikó nyugalmazott pedagógus, a Magyar Leánycserkész Szövetség volt vezetője emlékét őrzi. Az ünnepi alkalmon Ifj. Halász Levente a család, Szigeti Péter a tanítványok, Gémesi György pedig a város részéről méltatta Halászné Várady Ildikót, és az emlékét ápolókat. Az avató ünnepségen közreműködött a Gödöllői Városi Vegyeskar." (Forrás)
A dombormű alkotója: Márvány Miklós.

GYŐR

Tóth Zsigmond emléktáblája

07. emlektabla gyor

A győri 708. sz. Rómer Flóris cserkészcsapat örökös parancsnokának, Tóth Zsigmondnak állított emléket, amikor a révfalui Tulipános iskolában lévő cserkészotthonukat róla nevezték el, s nevét emléktáblára vésették. Tóth Zsigmond 1991 és 2002 között volt a csapat parancsnoka. 2003. január 30-án, 71. életévében hunyt el. A Kemenesszentpéteren található sírját a csapat cserkészei minden évben meglátogatják halálának évfordulóján. (Forrás)

JÁSZBERÉNY
A 861. sz. József nádor cserkészcsapat emléktáblája

08. jaszbereny

A jászberényi 298. sz. Lehel vezér cserkészcsapat tagjai 2008. május 30-án emléktáblával tisztelegtek az egykori József nádor csapat megalakulásának 80. évfordulója előtt. A csapat 1928-ban alakult a Lehel Vezér Gimnáziumban, első parancsnoka Kovács István, a gimnázium hittanára volt. A csapat 1948-ig működhetett. Az emléktáblát a gimnázium első emeletén, a 24-es terem melletti falon helyezték el.

KEMESTARÓDFA

Sinkovits Imre emléktáblája

09. sinkovits

A Vas megyei Kemestaródfa nevezetessége a Miród-forrás. Régi búcsújáróhely, amelyet a kommunista időkben tönkre tettek, de a rendszerváltozás után újra rendbehozták, a forrást kitisztították, fölé kápolnát építettek, mellé pedig fakeresztet állítottak. Az 1940-es évek elején Sinkovits Imre (1928-2001) vezetésével cserkészek jártak a faluban és a forrásnál táboroztak. Ennek a táborozásnak az emlékét őrzi a kegyhely elé felállított emléktábla.

KOMÁROM (Komarno, Szlovákia)

A bencés gimnázium cserkészcsapatának emléktáblája

10. komarnoweb

A Selye János Gimnázium a szlovákiai magyar középfokú oktatás egyiki legfontosabb intézménye. Az 1649-ben alapított jezsuita, később bencés gimnázium utódja. 1908-ban költözött a Király Püspök utca 5. száma alatt található kétemeletes épületbe. 1994-ben vette fel egykori híres diákjának, Selye János stressz-kutatónak a nevét.
1913-ban Karle Sándor alapította meg a gimnázium cserkészcsapatát, melyet később Bíró Lucián vezetett és 1945-ig működött. A csapat Turul néven alakult meg, 1922-ben Jókai Mór nevét vette fel. A négy nyelvű emléktábla felirata:

KARLE SÁNDOR
A BENCÉS GIMNÁZIUM TANÁRA 1913. MÁJUS 23-ÁN
KOMÁROM VÁROSÁBAN A "REGNUM MARIANUM"
IFJÚSÁGI EGYESÜLET KERETÉN BELÜL
MEGALAPÍTOTTA AZ ELSŐ CSERKÉSZCSAPATOT A MAI SZLOVÁKIA TERÜLETÉN

(Forrás)
(Ajánló)

MISKOLC

A világban szétszóródott magyar cserkészek emléktáblája

11. miskolc1

12. miskolc2

Az emléktáblát miskolci öregcserkészek állították a Bodnár Gábor cserkészparkban, 1996-ban.

MOHÁCS

Dr. Szkladányi László emléktáblája

13. szkladanyi laszlo emlektabla

Dr. Szkladányi László (Pécs, 1909. - Mohács, 1996.): ügyvéd, Mohács város díszpolgára. Középiskoláit a pécsi Állami Reálgimnáziumban végezte, itt lett a 10. sz. P.Á.R cserkészcsapat tagja. 1927-ben érettségizett, majd a pécsi egyetem jogtudományi karán tanult. 1931-ben ügyvédbojtárként került Mohácsra. Itt segédtisztként kapcsolódott be a mohácsi polgári iskola 663. sz. Tomori Pál cserkészcsapat munkájába rajvezetői megbízatással. 1932-ben létrehoztak egy „Kócsag” nevű vízi-őrsöt, amely a gödöllői jamboree évére rajjá bővült. Ez a raj Szkladányi Laci bá vezetésével részt vett a jamboreen is. A Kócsag raj ezután tovább gyarapodott, és hamarosan elérte a 25 főt, de főleg a végzett diákokból állt. A Polgári Iskola már nem tudta fenntartani a nagy létszámú csapatrészt, ezért Szkladányi László és Verle (Verőczi) Károly új csapat alakítását határozták el. 1938 őszén a vezetésével megalakult a 620. sz. Búvár Kund vízicserkészcsapat, amelynek a város önkormányzata lett a fenntartója. Közben jogi diplomát szerzett és irodát nyitott Mohácson, majd 1940-ben megnősült. Egy lánya és egy fia született. 1944-ben nyugatra menekült, ahonnan 1946-ben tért haza, de eltiltották az ifjúság vezetésétől. A vízi cserkészcsapat vezetését Verőczi Károly vette át. Amikor 1948-ban a cserkészetet betiltották, a csapat teljes vagyona a csónakházzal és csónakokkal együtt a DISZ tulajdonába került. A cserkészvagyon szétszóródott. Az 50-es évek elején azonban a mohácsi sportkörök szükségét érezték egy evezős szakosztály létrehozásának. Ebbe Verőczi Károlyt is bevonták, majd 1953 után Szkladányi Lászlót is. Ők azután, mint edzők foglalkoztak az evező fiatalokkal. Laci bá közben az ügyvédi munkaközösség tagja lett, ügyvédi munkájából élt a családja. A 70-es évek elején nyugdíjba ment, ezután már nem foglalkozott az evezősökkel, de naponta eljárt a csónakjával horgászni. Felesége haláláig ügyvédi munkát is végzett nyugdíja mellett otthonában. 1996-ban hunyt el. Az emléktáblát 1997. október 30-án Kuti István, a város polgármestere leplezte le.

(Az életrajz összeállítását és a fotót köszönöm szépen Kuti Ferencnek, az 1604. sz. II. Lajos cserkészcsapat parancsnokának.)

MOHÁCS

Verőci Károly emléktáblája

14. veroci karoly emlektablaja

NAGYBECSKEREK (Zrenjanin, Szerbia)

Králik László emléktáblája

15. nagybecskerek2

16. kralik laszlo

2002. augusztus 20-án a nagybecskereki Szt. István piarista templomban az ünnepi szentmise végén emléktáblát lepleztek le Králik Lászlónak, a magyar cserkészet apostolának. (A görög márványtábla adományozója Németh István cserkésztiszt, a vitéz Somogyváry Gyula cserkészcsapat parancsnoka, MCSSZ X. kerületének elnöke.)

NYÍREGYHÁZA

A 285. sz. Szent László cserkészcsapat és Szathmáry László emléktáblája

17. nyiregyhaza

1924-ben alakult meg a nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnázium 285. sz. Szt. László cserkészcsapata. Alapító parancsnoka a gimnázium tanára, Szathmáry László (Arad, 1888. márc. 6.-1941. júl. 13.) volt. Szathmáry a budapesti egyetemen mennyiségtan-fizika és tornatanári oklevelet szerzett. Nagyszerű sportember volt, nevéhez fűződik a nyíregyházi vívóélet fellendítése is.
2004. november 5-én, a csapat alapításának 80. évfordulója alkalmából emléktáblát lepleztek le a Szent Imre Katolikus Gimnázium díszterem-kápolnájában. Az alapítás időszakát felidézték a csapat jelenlegi cserkészei, majd az emléktáblát leleplezte Szathmáry László leánya, Szathmáry Terézia. (Ajánló)

PÁPA

A. Tóth Sándor emléktáblája

19. a toth sandor papa

20. a toth sandor foto

A. Tóth Sándor

A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904. április 7.-Zalaegerszeg, 1980. október 2.): középiskolai rajztanár, festőművész, bábművész, cserkészparancsnok. 1922-ben érettségizett a rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnáziumban, majd a Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1928-ban diplomázott. A diploma megszerzése után 1931-ig Londonban, Párizsban és Berlinben élt. Párizsi tanulmányai alatt készített művészi bábjai révén a hazai bábjáték egyik úttörője lett. 1932 szeptemberétől a Pápai Református Kollégium művészettanára lett. Az iskola államosításakor a Türr István Gimnáziumba helyezték át, majd később a Kollégium jogutódjában, a Petőfi Gimnáziumban taníthatott. Innen ment nyugdíjba 1969-ben. A rimaszombati tanulmányai során ismerkedett meg a cserkészettel, majd Budapesten az I. sz. KIE cserkészcsapat tagja lett. Pápán is hamarosan beilleszkedett a cserkészcsapatba, amelynek parancsnokává is választották. 1933-ban a gödöllői és 1937-ben a hollandiai jamboreekon a központi nagy tábortüzek szervezője és vezetője volt. 1931-től a Magyar Cserkész szerkesztőségében is dolgozott. Megteremtette a pedagógiai célzatú cserkész bábmozgalmat. A Búza Barna szobrászművész által készített emléktábláját 1991. szeptember 1-jén leplezték le a Pápai Református Kollégium homlokzatán. (Az iskola falai között egy tanterem is őrzi nevét.) 2005. november 19-én ugyanezt az emléktáblát leleplezték Rimaszombaton annak a háznak a falán, amely egykor a család tulajdonában volt.
(Forrás)
(Forrás)
(Forrás)

PÉCS

Csonka Ferenc emléktáblája

26. Csonka Ferenc emlektabla

27. Csonka Ferenc emlektabla

2013. április 24-én emléktáblát lepleztek le a pécsi Belvárosi templomban Csonka Ferenc cserkészpap tiszteletére,
aki elsősorban a 217. sz. Keresztény Munkás Ifjú csapatot patronálta.

POMÁZ

A 937. sz. Szent Tarziciusz cserkészcsapat és Leidinger Gyula emléktáblája

Pomaz w

Az emléktáblát 2014. december 7-én leplezték le a római katolikus plébánia épületének falán.

Pomaz 2b

Leidinger Gyula (1913-1988)
(Ajánló)

RIMASZOMBAT (Szlovákia)

Hatvani István emléktáblája

21. hatvani istvan

Hatvani István a rimaszombati cserkészcsapat névadója. A szülőháza (ma református parókia) falán 1991-ben Vörös Attila cserkésztiszt kezdeményezésére emléktáblát állítottak.

SEPSISZENTGYÖRGY

Robert Baden-Powell emléktáblája

23. baden powell sepsiszentgyorgy 2

22. baden powell sepsiszentgyorgy

A cserkészet alapítójának bronz domborműves emléktábláját 2007. április 30-án leplezték le Sepsiszentgyörgyön a Tanulók háza előtti kis parkban. Az emlékkő felállítását a helyi 14. sz. dr. Kovács Sándor cserkészcsapat kezdeményezte. A márványtáblán lévő dombormű Petrovits István szobrászművész alkotása, míg az andezittömbe faragott feliratokat és a liliomos cserkészcímert Urszuly Sámuel sepsibükszádi kőfaragó készítette.
(Köszönöm szépen a fotók közlésének engedélyezését készítőjüknek, Sántha Imre Gézának.)
(Forrás)

SZEGED

Sík Sándor emléktáblája

24. sik sandor emlektablaja

Az emléktábla a volt Piarista Gimnázium (ma az egyetem Természettudományi karának épülete) falán található.
A Magyar Cserkészszövetség megalakulásának a 90. évfordulója alkalmából, 2002 decemberében leplezték le.

25. sik sandor

Sík Sándor