// AdSense kód

 

Amiről az utcák mesélnek…

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 1.

A nyíregyházi evangélikus egyház a kezdetektől hűséges őrzője és ápolója a Luther Márton által elindított reformáció örökségének. Az 500. évforduló felé közeledve tekintsük át, hogy az idők folyamán hogyan őrizték a nagy reformátor emlékét.

Luther Márton születésének 400. évfordulója alkalmából, 1883. november 11-én nemzetiszínű lobogókat helyeztek el az evangélikus egyház épületein, míg a templomot virágokkal és zöld gallyakkal díszítették. A délelőtti tót nyelvű istentiszteletet Barthalomaeidesz János esperes, míg a magyar nyelvűt Farbaky József tartotta. Az utóbbi „különösen népes és fényes volt”, azon megjelent a „városi összes intelligencia is”. E „történeti nevezetességű nap, amely Luther Márton születése által örökké nagy és nevezetes lesz a protestantizmus s az ezzel új irányt vett általános felvilágosodás és közművelődés történetének lapjain, méltóan lett megülve és ünnepelve Nyíregyházán, a protestánsság ez életerős fészkében”- foglalta össze az ünnepet a Nyírvidék tudósítója.

Ötven évvel később nem felejtkeztek el Luther születésének a 450. évfordulójáról sem. Ebből az alkalomból az összes helybeli középiskolák evangélikus tanulói számára ünnepséget rendeztek a gimnázium dísztermében. A műsor közénekből, szavalatokból és Luther életét ismertető vetítettképes előadásból állt, ez utóbbit Máczay Lajos vallástanár tartotta. E jeles alkalmat összekötötték a gimnázium udvarának újrafásításával: Geduly Henrik püspök, a kormányzótanács több tagjának és a tanári kar jelenlétében emlékfákat ültettek el. Kiemelt helynek számított a tornaterem előtti terület, ahová egy-egy Luther- és Kossuth-tölgyet ültettek, míg a többi helyre 27 platánjuhart helyeztek el az iskola diákjai, amelyeket történelmi és közéleti nagyságokról neveztek el és egy-egy emléktáblácskával jelöltek meg.

A reformáció emléknapja alkalmából tartott évenkénti megemlékezések visszatérő részei voltak a Luther Márton alakját idéző versek, énekek, úgymint az Erős vár a mi Istenünk, vagy a Luther éneke.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. október 20. 16. o.)

Pető János Luther szobra

Pető János: Luther Márton