// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az egykori postapalota épületéről

A 19. századi Nyíregyházán a postamester volt az a személy, aki meghatározott illetmények fejében lebonyolította a gondjaira bízott postahivatal forgalmát. Valószínű, hogy a leghíresebb postamestere városunknak Hatzel Antal volt, akit később polgármesterré választottak. Postahivatallal 1859-től rendelkezik a város, amelyet bérelt épületben rendeztek be. Két évvel később már különkezelésű távirdahivatal is létesült, amelyet 1887-ben egyesítettek a postával. A Magyar Királyi Posta 1867-ben született meg, amikor sikerült kiválnia az osztrák postából. Ekkortól a postaforgalom középfokú irányítását hét postaigazgatóság látta el, városunk a nagyváradihoz tartozott.

A helyi kereskedők társulata már 1893-ban szorgalmazta, hogy a postahivatalt a város központjában helyezzék el, valamint a hivatali személyzetet és a levélhordók számát is növeljék. A kívánságuk csak 1912-ben teljesült. Ekkor épült fel a postapalota, amelynek a Kálvin tér közelében található Egyház utcai telkét a kereskedelemügyi minisztérium 1909-ben vásárolta meg. A két évvel később kiírt tervpályázatot Bernthaller Adolf fővárosi műépítész nyerte meg, míg a kivitelezési munkálatokkal a helyi Pisszer Jánost bízták meg. Sajnos már a tervek alapján megállapítható volt, hogy a postapalota „sem Nyíregyháza városának, sem a különben világszerte a legjobb hírnévnek örvendő postaintézményünknek nem válik díszére”. Kiderült továbbá, hogy „az épület balszárnya kétemeletes, középső része az utcán földszintes, az udvaron egyemeletes, a jobb szárny szintén egy emeletes”.

Az építési munkálatokat összekötötték a városi távbeszélő hálózat vezetékeinek földbe költöztetésével, hogy ezáltal a központi épületekről eltűntessék, ill. csökkentsék a nem szép látványt nyújtó légvezetékek számát. Így kötötték össze az új postaépületet pl. a városházával, a takarékpénztárral, a kir. törvényszékkel és az evangélikus központi iskolával is. A hivatalok 1912 novemberében foglalták el helyüket, hogy mintegy hatvan éven át szolgálják a város lakóit.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. február 2. 16. o.)

Posta és távirda palota

Postapalota

 2018.02.09