// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A kereskedők áldozatkészségéből lett iskola – 100 éve alapították a Felső Kereskedelmit 1.

Az 1906-ban alapított Nyíregyházi Kereskedők és Gazdák Köre már 1910-ben zászlajára tűzte egy felső kereskedelmi iskola létesítését. Az új iskola egyrészt tehermentesítette volna a város egyetlen középiskoláját, másrészt pedig a kereskedelmi pályát megcélzó helyi fiataloknak sem kellett volna más városok (pl. Debrecen) iskoláit választaniuk. Már 1911-ben és 1912-ben is annyira bíztak az iskola létrejöttében, hogy a jelentkezést is meghirdették. Azonban ekkor még a kultuszminiszter a kereskedelemügyivel egyeztetve arra az álláspontra jutott, hogy Nyíregyháza „közvetlen szomszédságában már meglevő kereskedelmi iskolák is teljes mértékben kielégítik a közszükségletet”. Pedig az 1912-ben 328 tagot számláló kör kereskedő tagjai három évre tettek felajánlást, valamint a város is évi 6000 korona hozzájárulást szavazott meg az iskola javára, hogy ne kelljen állami segélyt sem igénybe venni.

A kereskedők azonban Baruch Artúr vezetésével nem adták fel. A kezdeményezésük támogatására 1917-ben dr. Meskó László főispánt és Fényes László országgyűlési képviselőt is fölkérték, de melléjük állt dr. Bencs Kálmán polgármester is. 1918 januárjában már tudott volt, hogy a minisztérium kész megadni a létesítendő iskolának a nyilvánossági jogot, ha az alapítók megfelelő helyiséget, berendezést, szaktanerők alkalmazását biztosítják és a város vállalja a fenntartását. Ez utóbbit „általános lelkesedéssel”, egyhangúlag döntötte el a képviselő-testület, amely köszönetet is mondott a Kereskedők és Gazdák Körének fáradhatatlan és eredményes előkészítő munkájáért.

Örömmel adta hírül a Nyírvidék 1918. július 7-i számában, hogy gróf Zichy János kultuszminiszter aláírta az iskola engedélyezéséről szóló okiratot és az új tanintézetnek megadta a nyilvánossági jogot. Az augusztusi utolsó lapszám pedig már arról tájékoztatott, hogy az iskola létszáma betelt! Hosszú viszontagságok után megkezdhette munkálkodását a városnak ez az „új és nagy jövőjű tanintézete”.

Felső Kereskedelmi 01

Az iskola épülete 1921-től 1949-ig (a Malom utca és a Szabolcs utca kereszteződésében)

2018.04.13

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. április 13. 16. o.)