// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Zsidó hősi halottak emlékműve

Városunk több emlékjellel őrzi az első világháborúban hősi halált haltak emlékét. A sorozat korábbi részeiben ezek közül már többet az olvasók figyelmébe ajánlottam. A közelgő Hősök napja alkalmából ezúttal a Kótaji úti zsidó temetőben található hősi halottak emlékművét szeretném bemutatni.

A száz évvel ezelőtt véget ért nagy háborúban sok magyar zsidó is részt vett és bizonyította be, hogy hű fia a hazának. Ezek között ott vannak az izraelita temetőben nyugvó hősök is, akiknek neveit őrzi az 1926. május 30-án leleplezett emlékmű. A képünkön látható két fekete obeliszk csúcsait felül fehér márvány fogja össze, az oszlopokon pedig aranybetűkkel örökítették meg az elesettek neveit. Az emlékművet Bodor Zsigmond hitközségi elnök megható beszéd kíséretében adta át a hitközség nevében a temető ügyeit intéző nyíregyházi zsidó Szent Egyletnek, amelynek képviseletében Schvarcz Ede elnök vette át megőrzés és gondozás céljából. Avató beszédet és imát mondott dr. Bernstein Béla főrabbi. A kegyeletes ünnep énekkel fejeződött be.

A névsor élén Sebők Ágoston főhadnagy neve olvasható, aki 1914-ben a nyíregyházi kórházban halt meg a harctéren szerzett sebében. Az obeliszkekre a temetőben nyugvó 29 halottnak a neve olvasható elhalálozásuk időrendi sorrendjében, de rajtuk kívül még 34-en a hősök temetőjében, míg 32-en ismeretlen sírokban nyugszanak a harctereken.

Az elmúlt esztendőben a Honvédelmi Minisztérium centenáriumi pályázatának segítségével az emlékművet felújították, a feliratot tartalmazó márványlapot kicserélték.

Zsidó hősi halottak emlékműve

Zsidó hősi halottak emlékműve 2

Zsidó hősi halottak emlékműve 3

2018.05.25

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. május 25. 16. o.)