// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Volt egyszer egy Júlia malom

Megyénk gazdálkodásában a fő hangsúly a gabonatermelésen volt, azonban ezzel nem állt egyenes arányban a malomipar, amelyhez hiányzott a kellő gőzmalmok megléte. Egy 1870-es írás szerzője arról panaszkodott, hogy míg más nagyobb városok egymással vetekedve építik a malmokat, addig a megyeieket ez nem érdekli. Mivel Nyíregyháza a megye kereskedelmi központja, ahol a szomszédos megyék terményei is összpontosulnak, ezért „nagyon célszerű volna nemzetgazdászati szempontból egy elsőrendű gőzmalom építése e helyen”. Ezt követően több gőzmalom létesült a megyében és a városban is.

A Júlia malmot Schlichter Gyula m. kir. honvédszázados építtette a vasúti (később Széchenyi) úton lévő régi Zieger-féle malom telkén. A modern technika vívmányaival épült és berendezett üzem „minden tekintetben alkalmas arra, hogy hatalmas lisztkiviteli piacot teremtsen Nyíregyházán”, ahogyan erről az ünnepélyes megnyitóján, 1897. december 8-án meg is győződhettek a jelenlévők. A tulajdonos feleségéről, Csengery Júliáról nevezte el a malmot, amely két évvel később a tűz martaléka lett. Schlichter azonban új, a réginél nagyobb és kibővített malmot építtetett, amelyben a Mechwart-féle kéregöntésű acélhengerek a gabonát sokkal finomabbra és tökéletesebbre őrölték. A malom így alkalmassá vált arra, hogy nem csak a város, hanem a vármegye tekintélyes részének gabonakészletét feldolgozhassa, sőt elláthassa „a legkényesebb ízlést is kielégítő liszttel, daraneműkkel”.

1923-ban az egész üzem egy budapesti nagyvállalat tulajdonába került, 1934-ben már a bezárásáról cikkeztek. A malom azonban tovább üzemelt, mígnem 1944-ben a németek felrobbantották. Telkén épült fel 1962-ben a mai Zrínyi Ilona Gimnázium épülete. E telek mögötti utca pedig őrzi a malom nevét, ahol az 1960-as években megnyílt a város köztisztasági fürdője, amelyet szintén a malomról Júliára kereszteltek. A névadás kitűnő, hiszen a Júlia gőzmalom udvarán egy időben strandot is működtettek, amely Pavlovits Károly építész tervei alapján épült 1906-ban.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018, június 15. 16. o.)

Juliamalom

Juliamalom 2