// AdSense kód

250.

Amiről az utcák mesélnek…

Lapok a Nyírvidék történetéből 1.

A várostörténeti rovat cikkeinek megírásához alapvető forrásként használom a Nyírvidék című lapot, így illő, hogy a sorozat 250. részeként végre ez a „helytörténeti kincsesbánya” is bemutatásra kerüljön.

A kiegyezést követően szabad lett a sajtó és szabad ipar lett a nyomdászat is. Az egész országban nyomda- és lapalapítási láz vonult végig. Nem volt ez másképp városunkban sem: már 1867-ben működött nyomda és Nyír címmel hírlap is jelent meg, majd később újabb nyomdák és lapok létesültek, de ezek sorában legjelentősebbnek Jóba Elek és Piringer János vállalkozása bizonyult. Az ország más részeiből, tapasztalatokkal felvértezve, barátokként érkeztek a városba és adták be nyomdaalapítási kérelmüket. Jó helyre és jó időben érkeztek, mert a szaktudásukat kamatoztatva olyan nyomdát alapítottak 1879-ben, amely számukra biztos megélhetést hozott és még a város történetébe is beírták magukat.

Közös vállalkozásukként jelent meg a Nyírvidék című társadalmi hetilap első száma 1880. április 1-jén. „Bevezetés gyanánt” olyan kultúrmissziót fogalmaztak meg, amelyet nemes célként tűztek ki lapjuk elé: „A korszellem hatalmas haladása lehetővé teszi az egyesek mívelődési fejlettségét kiterjeszteni a nagy tömeg fokozatos és feltartóztathatatlan kiképzésére. Ennek első és főtényezője a sajtó! A sajtónak kötelessége és feladata fokozatosan feléleszteni azon szikrát, melynek tolvajlásáért Prometheust a sziklához láncoltatá Zeus. Ez a szikra: az emberi szellem.” Majd így összegzett Ábrányi Lajos, a lap első szerkesztője: „Lapunk tehát, igyekezni fog az általános közművelődés előmozdítására a társadalom minden rétegeiben”.

Piringer 1884-ben kivált a közös vállalkozásból és új nyomdát alapított. A Nyírvidéket Jóba Elek vitte tovább, aki örömmel vette tudomásul, hogy a lap 1885-től Szabolcs vármegye hivatalos sajtóorgánuma lett, így az a megye minden településére eljutott. Jóba Elek 1906-ban elhunyt, vállalkozását özvegye és két fia vitte tovább.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. szeptember 21. 16. o.)

nyv 1

A Nyírvidék első lapszámának első oldala (1880. április 1.)

Nyv 2

A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap első számána címoldala (1934. július 1.)