// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

125 évvel ezelőtt született Túróczy Zoltán

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület utolsó négy püspökét a nyíregyházi gyülekezet adta. Geduly Henrik 26 éven át, 1911-től 1937-ig látta el a püspöki teendőket. Utódjának, Domján Eleknek egy bő esztendő adatott, 1937 februárjától 1938. október 24-én bekövetkező haláláig. Őt követte Túróczy Zoltán.

A régi evangélikus lelkészcsaládból származó Túróczy 1893. október 23-án született Arnóton. Gimnáziumi tanulmányait Rozsnyón, a teológiát Pozsonyban végezte. 1915. október 22-én a budai Bécsi kapu téri evangélikus templomban avatták lelkésszé. Komáromi és ózdi segédlelkészkedés után, 1917-ben szülőhelye gyülekezetének lett lelkésze. 1923-ban Ózd, majd 1927 októberétől Győr lelkészi szolgálatának újabb állomásai. Már ezekben az években is több alkalommal járt Nyíregyházán, ahol előadásokat, igehirdetéseket tartott. Így nem volt ismeretlen a gyülekezet számára, amely 1939. február 26-án őt hívta meg a Domján Elek halálával megüresedett lelkészi állásra. Hivatalába 1939. március 19-én iktatták be. Az ünnepi eseményen a győri gyülekezet nagyobb küldöttséggel képviselte magát. Két hónappal később abszolút többséggel választották meg az egyházkerület püspökévé, amely hivatalába 1939. május 16-án Kapi Béla, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke iktatta be.

Túróczy Zoltánt 1945-ben letartóztatták, majd a nyíregyházi népbíróság koholt vádak alapján tízévi fegyházra ítélte. A vádirat azokat a jelentéseit, beszédeit, előadásait idézte, amelyek jobboldali nézeteit tükrözték. 1946 tavaszán szabadon bocsátották, de püspöki feladatait nem láthatta el. Miután 1948-ban a köztársasági elnöki kegyelmi úton megszüntette az ellene folyó eljárást, lemondott püspöki hivataláról, az utóda Vető Lajos lett. Visszakerült Győrbe, ahonnan 1952-ig a Dunántúli Egyházkerület püspöki teendőit is ellátta. 1971. november 22-én hunyt el Győrben.

Az Orr Lajos által készített emléktábláját püspökké választásának 60. évfordulója alkalmából leplezték le. Nevét 2011 óta az Evangélikus Általános Iskola viseli.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. október 26. 16. o.)

Turoczy

Orr Lajos: Túróczy Zoltán (1999)