// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A „békesség, egyetértés és a szeretet” hirdetésére épített palota

A római katolikus egyház 1927 őszén egy bizottságot küldött ki annak megállapítására, hogy kieszközölhető-e olyan kölcsön, amely egy háromemeletes bérpalota építését kifizetődővé tenné? Mivel egy fővárosi bank kedvező hitelfeltételeket kínált, így 1928 januárjában az egyház képviselői az építkezés mellett döntöttek.

A Nyírvidék tudósítója szerint a beruházás a „város fejlődése, lakásviszonyainak megjavítása, munkaalkalmainak fokozása szempontjából olyan jelentős mértékben szolgálja a város érdekeit”, hogy az „minden támogatást és áldozatot megérdemlő városfejlesztési érdek”. Az egyház kérelmére a képviselők en­nek szellemében a városszabályozási tervben eredetileg 26 méter szélesre tervezett Bethlen utcai torkolatot 18 méterre csökkentették, hogy legyen elég tér az építkezéshez. Ugyanilyen széles az ennél forgalmasabb Zrínyi Ilona utca is. Március 24-én már meg is jelentek az első munkások, hogy előkészítsék a terepet, de előtte még Kardos István kultúrtanácsnok lefotóztatta a régi város hangulatára emlékeztető utcarészt, amely helyen kiemelkedik majd „az új idők, az új Nyíregyháza hirdetője”.

Az épület terveit Wälder Gyula fővárosi építész készítette el, míg a kivitelezéssel a versenytárgyalás után ifj. Tóth Pál helyi építőmestert bízták meg. Fényes ünnepség közepette, május 31-én helyezték el az épület alapkövét, amelyre Énekes János pápai prelátus, plébános e szavakkal mért három kalapácsütést: „Legyen ez a kő a békesség, egyetértés, szeretet sarkköve, a keresztény nemzeti gondolat forrása”. Az alapkőbe helyezett okmányból az is kiderül, hogy ekkor a mintegy 50 ezer lakosú városban 12544 a római katolikus hívek száma, a bérpalotát pedig az egyház által fenntartott népiskolák finanszírozására építik.

Énekes János augusztus 4-én, már a bok­rétaünnepélyen mondott köszönetet az épí­tőmunkásoknak, akiknek köszönhetően no­vember 1-jén beköltözhettek az első lakók és kinyithattak az üzletek.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. október 31. 16. o.)

Rómkat bérpalota 01

Rómkat bérpalota 02

Rómkat bérpalota 03

A római katolikus bérpalota korabeli képeslapokon