// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Kilencven éve adták át a Luther-házat

Az 1928-as esztendőben a katolikus bérpalotával párhuzamosan épült és szinte egy időben lett készen az evangélikusok bérpalotája, a Luther-házként ismert épület.

Az evangélikus egyház vezetősége 1927 decemberében jelezte a városnak, hogy a csatolt tervek alapján, saját telkein emeletes bérházat kíván építtetni. A telket özv. Palicz Lajosné született Bencs Mária nagylelkű adományának segítségével szerezték meg. December 27-én Nagy Elek városi főmérnök az engedély megadását javasolta a képviselő-testületnek. 1928. március 6-án bontási engedélyt kértek a telek épületeire, majd Kotsis Iván műegyetemi tanár tervei szerint és Adorján János helyi építész vezetésével elkezdődött az építkezés. A munkálatok megkezdése előtt Geduly Henrik püspöki hivatala átköltözött a közelben lévő, ún. Prok-féle házba, amely egykor szép, dufartos épület volt. A város közéletének a 20. század elején nevezetes alakja volt Prok Gyula ügyvéd, az ő családja lakott itt. (A Luther és az Iskola utca sarkán található épület telkén 1999-ben, Tóth László tervei alapján egy modern épületet emeltek, amelyet az evangélikus püspökről Geduly-háznak neveztek el.)

A bérpalota példás gyorsasággal elkészült. 1928. április 18-án az alapkőbe elhelyezett okiratban rögzítették, hogy ekkor 16.182 fő volt a város evangélikusainak száma. Június 17-én tartották a bokrétaünnepélyt, amikor együtt ünnepelt az építő és az építtető, majd október 25-én már lakhatási engedélyt kértek a várostól. Az első lakók november elsején be is költöztek, az épület földszintjén pedig különböző üzlethelyiségek rendezkedtek be, ahogyan az mai állapotában is van.

1928 októberének végén egy márványtáblát helyeztek el a ház bejáratánál. Sajnos mára a tábla eltűnt, de a felirata ismert, annak első sorai: „Luther-ház. Építette a nyíregyházi ág. h. evangélikus egyházközség az evangéliomi szellem ápolására.” Ebben az épületben rendezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik, ahogyan erre a ház templom felőli oldalán elhelyezett bronztábla is emlékeztet.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. november 9. 16. o.)

Luther ház 01

Ennek a háznak a helyén épült fel a Luther-ház 1928-ban

Luther haz 1

Luther haz 2