// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

165 évvel ezelőtt született az Erzsébet Közkórház első igazgatója

A Kállayak napkori főágából származó dr. Kállay Rudolf 1853. november 13-án született a Nagykálló és Kállósemjén közötti Kiscsere nevű tanyán. A pesti egyetem orvosi karán szerzett 1878-ban sebészdoktori diplomát. A főváros egyik sebészeti klinikáján, majd a Rókus kórház szemészeti osztályán műtősebészeti gyakorlatot szerzett. 1884-ben a nagykállói nyilvános közkórház sebész főorvosa, majd 1886 szeptemberétől előbb megbízott, 1887. január 1-től pedig kinevezett igazgatója. Az akkoriban 84 betegággyal rendelkező kórházat a legújabb sebészi műszerekkel és gépekkel szerelte fel, így kinevezését követően azzal a felhívással fordult a vármegyében praktizáló kollégáihoz, hogy bátran küldjék kórházába azokat a sebészi vagy szemészeti bántalmakban szenvedőket, akik „hosszabb kórházi ápolást igényelnek, vagy nagyobb, több asszisztenciát igénylő műtétre szorulnak”.

A kállói Nyilvános Közkórházat betegestől és személyzetestül átköltöztették a kapuit 1899. november 20-án kinyitó nyíregyházi Erzsébet Közkórházba, amelynek első igazgatójává dr. Kállay Rudolfot nevezték ki. E tisztet egészen nyugdíjba vonulásáig, 1915. június 1-ig ellátta. Az eredetileg 165 betegággyal kezdő kórházat 250 ággyal adta át utódjának. Tagja volt Szabolcs vármegye törvényhatóságának és közigazgatási bizottságának, majd 1895-től az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is. 1905-ben királyi udvari tanácsosi címet kapott. Részt vett a megye kulturális életében is, 1911-től haláláig a Bessenyei Kör egyik alelnöke volt.

Nyugdíjba vonulását követően teljes könyvtárát és folyóiratait a kórházra hagyta, megvetve ezzel az orvosi könyvtár alapjait. A vármegye törvényhatósága 1918 decemberében a kórház könyvtárát adományozójáról nevezte el. 1945 után azonban már nem lehetett ő a névadó, csak 1997 júniusában nevezték el ismét róla. Ez alkalomból leplezték le a könyvtár bejáratánál a képünkön látható bronztábláját. 1920. november 13-án hunyt el.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. november 16. 16. o.)

JAK 3

Tóth Sándor: Dr. Kállay Rudolf (1997)