// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

A Bencs villa névadója

A Sóstói úti villasor egyik impozáns épülete a Bencs villa. Az épület polgármester lakhelye volt egykor, hiszen itt élt családjával dr. Bencs Kálmán, a villa építtetője és névadója. A sorozat előző részében bemutatott Bencs László legkisebb fiáról van szó, aki 1918-ban lépett apja nyomdokaiba, amikor polgármesterré választották. Bencs Kálmán 1884-ben született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd jogi tanulmányokat folytatott és Kolozsvárott lett a jogtudományok doktora. Előbb ügyvédi irodában dolgozott, majd joggyakornoki minőségben lépett a város szolgálatába. Dr. Bencs Kálmánnak polgármesterként az volt a célja, hogy Nyíregyházát a modern városok sorába emelje. Hivatalba lépése után első sikere a város és a megye első szakirányú középiskolájának, a felső kereskedelmi iskolának (ma Széchenyi István Szakközépiskola) a megnyitása volt. A Károlyiakkal kötött örökváltság 100. évfordulóján, 1924 őszén országos mezőgazdasági, ipari és kulturális kiállítást szervezett. Másfél héten át Nyíregyháza látta vendégül az országot, amely ekkor kapta meg – elsősorban a parkjainak köszönhetően – a virágos jelzőt. Az ő idejében épült fel a Pénzügyi Palota (ma a Jósa András Múzeum épülete), a megyei rendőrkapitányság, egy új kétemeletes kórházi pavilon, a Luther-ház és a katolikus bérház, valamint sóstói hidegstrand létesült és megtörtént a később kiépített repülőtér alapozása is. Városirányító- és szépítő munkáját a kormányzó 1924-ben Magyar Királyi Kormányfőtanácsosi cím adományozásával ismerte el. 1934. december 27-én hivatalba menet halt meg szívszélhűdésben. A Bencs család villája 1927-ben épült. A második világháborút követően előbb tüdőszanatórium volt, majd óvoda lett. 1989-től tanszálloda, a város vendégháza. Napjainkban a kultúra és a művészetek otthona, amely Orémusz Maja rendezvényszervezőnek köszönhetően hétről hétre változatos és értékes programokat kínál a városlakóknak. A villában érdemes megtekinteni a Bencs család történetét bemutató tárlatot is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. április 11. 16. o.) 

Nyiregyhaza BencsVilla

A Bencs villa épülete (1930-as évek)