// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Zenére hangolva

Városunkban több zenei témájú képzőművészeti alkotás található. A személyekhez (pl. Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Benczi Gyula) és eseményekhez (hangversenyek, előadások) kapcsolódó emléktáblákat és szobrokat már nagyrészt bemutattam a sorozat hasábjain. Szintén szó volt már a Kürt utcai Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola névadójáról és az iskolában található „Nyíregyházi Vonós Panteon” bronz arcképcsarnokáról is.

Képzeletbeli zenei sétánk elsőként az Északi temetőbe vezet, ahol megtalálhatjuk Csécsi Horváth Miklós síremlékét, akinek sírja fölött a hegedűjét kezében tartó prímás alakja látható. Vikár Sándor és felesége síremlékét Tilles Béla készítette. Az Állami-díjas Zeneiskola igazgató síremlékét az ég felé szárnyaló orgonasípok teszik különlegessé. Szintén a „hangszerek királynőjének”, az orgonának a sípjaival ábrázolta Róth Miksa Szent Cecíliát, a zene védőszentjét, akinek alakja egy színes üvegfestményen fedezhető fel a római katolikus társszékesegyházban.

A nemrégiben felújított Szabadtéri színpad rózsakertjében Berczeller Rezső női alakja egy mandolin húrjait pengeti, míg Szigeti Magda fekvő nője egy fúvós hangszert szólaltat meg a Szódaház utca egyik épülete előtt. A Széna téren található lány, Hadik Magda alkotása pedig egyszerűen csak énekel.

Orr Lajos garabonciása a Művészeti Szakközépiskola bejárata feletti timpanonban jelképesen utal az iskolában folytatott sokirányú művészeti oktatásra, így a kezében tartott hegedű a zenei képzésre. A hangszereké a főszerep Lakatos József mozaikján, amely a Wesselényi Miklós Középiskola kollégiumában található. Lassan tíz éve már, hogy a Szent Miklós tér görög oszlopfőiről Zagyva László alkotásaiban gyönyörködhetünk, amelyek a tér hangulatát teszik varázslatossá. A négy szoboralak mindegyike (képünkön) valamilyen hangszerrel játszik, hiszen a szobrászművész azokat a gondolatait álmodta bronzba bennük, amelyek benne a négy évszak kapcsán megfogalmazódtak és kötődnek a zenéhez is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2019. június 21. 16. o.)

 

 1. Vonós panteon

Hadházy Gergely (2001)

2. Csécsi Horváth Miklós

Csécsi Horváth Miklós síremléke

3. Vikár Sándor

Tilles Béla: Vikár Sándor síremléke (1986)

4. Szent Cecília

Róth Miksa: Szent Cecília (1904)

5. Mandolinos nő

Berczeller Rezső: Mandolinos nő (1977)

6. Fekvő nő

Szigeti Magda: Fekvő nő (1986)

7. Eneklo lany

B. Hadik Magda: Éneklő lány (1968)

8. Garabonciás

Orr Lajos: Garabonciás (1992)

9. Hangulatok

Zagyva László: Hangulatok (2009)