// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A Hősök temetője

„A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták”- olvasható abban az 1924-ben kelt törvényben, amely az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről rendelkezett. Ezt a törvényt elevenítette fel 2001-ben a Magyar Köztársaság Országgyűlése, amikor minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.
A Városvédő Egyesület kezdeményezésére már 1989 óta hősök napi megemlékezésekre hívják a város polgárait, melyek egyik helyszíne a Kertvárosban található Hősök temetője. A Derkovits, Dugonics, Hadik utcák és a Bólyai tér által határolt területről van szó, amelyet az 1914-ben létesített barakk-kórház mellett alakítottak ki. A kórház létrehozását a front közelsége indokolta, hiszen a városban ugrásszerűen megnőtt a beteg- és sebesültforgalom, az elhelyezési lehetőségek pedig szűkösek voltak. 1915 elején már 2700 katonát ápoltak itt. Akiket a kórházban nem tudtak megmenteni, azokat a szomszédos területen kialakított temetőbe temették el. A sírhantok száma a háború végén már meghaladta a 2800-at. A temetőben a magyarok mellett az osztrák, olasz, német, orosz, lengyel, szerb, román és bosnyák nemzet hősi halottai alusszák örök álmukat. 1944-ig a város hazafias lakossága minden évben megemlékezett a hősi halottakról. 1921 végén vagy 1922 elején egy egyszerű gránitoszlopot, 1930-ban pedig egy turulmadárral ékesített oszlopot is az emlékeztetés szolgálatába állítottak. A karmaiban kardot tartó turul a mindössze 18 esztendős Osváth Imre alkotása. 1945 után a temető csipkerózsika álmát aludta, gyakran kitéve vandál kezek rongálásainak. Dr. Fodor József, a Városvédő Egyesület titkárának kezdeményezésére kezdték meg a temető rendbetételét, amelyet 1997-ben védetté nyilvánítottak és helyi védelem alá helyeztek.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. május 23. 16. o.) 

Még több kép...

Nyiregyhaza Hösök temetője 01

Nyiregyhaza Hösök temetöje 02

Nyiregyhaza Hösök temetöje 03

Nyiregyhaza hösök temetöje 04

Osváth Imre: Hősök emlékoszlopa (1930)