// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Elestünk, de feltámadunk!”

Paulusz Márton a Gazdaszövetség elnöke azzal a javaslattal fordult a város polgármesteréhez 1923 decemberében, hogy állítsanak szobrot Nyíregyháza hősi halottainak. A város képviselő-testülete hamarosan szoborbizottságot választott és elrendelte az elesett nyíregyházi hősök nevének, adatainak összeírását. A szoborbizottság a szobor helyéül dr. Bencs Kálmán polgármester javaslatára a Széchenyi téri Agrár Bank előtti területet jelölte ki. A költségek előteremtésére gyűjtést hirdettek, amelyre elsőként Paulusz 1 millió koronát ajánlott fel. 1925 decemberére az is eldőlt, hogy a vármegye és a város közösen állítják a monumentális szoborművet. Horvay János, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Somogyi Sándor művészeket kérték fel, hogy készítsék el szoborterveiket. Kisfaludi első tervén a főalak egy fiatal férfi, aki egy harcos medvével birkózik. Horvay obeliszkjének egyik oldalán Toldi Miklós küzd egy farkassal, míg a másik oldalon erős Jancsi egy sárkányt győz le. Somogyi szintén egy obeliszk állításában gondolkodott. A szoborbizottság egyik pályamunkát sem fogadta el, viszont felkérte Kisfaludit egy újabb pályamű elkészítésére, akit ezzel a szobor elkészítésével is megbízott. 1928 májusában a szoborbizottság Kisfaludi javaslatára eldöntötte, hogy a szobrot a megyeháza elé, Bessenyei szobrának a helyére fogják felállítani, Bessenyei szobrát pedig a Károlyi térre helyezik át. Júliusban elkészült a talapzat, amelybe belehelyezték azt a 6694 szabolcsi hősi halott nevét tartalmazó piros bőrkötésű könyvet, amelyet bronz- és óndobozba, valamint parafinba helyeztek. A szobrot 1928. október 21-én, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében leplezték le. „A szobor főalakja egy erőteljes magyar férfit ábrázol, aki küzd a hétfejű sárkánnyal, annak jeléül, hogy hét fő ellenséggel s számszerűleg óriási túlerővel kellett a magyar nemzetnek a világháborút végigküzdenie.” Mikecz István alispán beszédében azt kívánta, hogy a szobor „tanítson meg bennünket hazaszeretetre, sírig tartó hűségre és hősies kötelességtudásra!”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. június 6. 16. o.)

Még több kép...

hősök

 Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész műhelyében

01.Hősök szobra alapozása

A Hősök szobrának alapozása 1928 őszén

A leleplezési ünnepség képei, 1928. október 21.

02. Hősök szobra leleplezési ünnepség

 03.Hősök szobra leleplezési ünnepség

 04.Hősök szobra leleplezési ünnepség

 05.Hősök szobra leleplezési ünnepség

06.Hősök szobra leleplezési ünnepség

 (A képek forrása: Régi Nyíregyháza. Megyery László fotósorozatából.)

07.Hősök szobra

 08.Hősök szobra 01

 A szobor napjainkban

Nyiregyhaza Hosok szobra 01

 Nyiregyhaza Hosok szobra 02

Nyiregyhaza Hosok szobra 03

 Nyiregyhaza Hosok szobra 04

A szobor talapzatán elhelyezett emléktáblák

Nyiregyhaza Hosok szobra 06

Nyiregyhaza Hosok szobra 05