// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Istenért! Hazáért!” – Hősi emlékek nyomában

A Hősök temetője, a Hősök tere és a Hősök szobra mellett vannak még a városban olyan emlékjelek, amelyek az első világháborúban elhunytak emlékét őrzik és hirdetik. A világháború kezdetének centenáriuma felé közeledve vegyük sorra a város azon emlékhelyeit, ahol leróhatjuk kegyeletünket a nagy háború hősi halottai előtt. 1918-ban a Hősök temetőjében már állt egy ideiglenes emlékjel, egy Pro patria feliratú koporsó. Ezt váltotta fel 1921-ben egy gránit emlékoszlop, ahol 1944-ig a megemlékezések zajlottak, majd 1989-től újra ennél a mementónál emlékezhetünk a Hősök napján. 1923-ban a nyíregyházi református tanítók Oláh Sándor volt kartársuknak állítottak egy aranybetűs gránittáblával emléket, aki 1916-ban halt hősi halált. A tábla ma is látható a Jókai Mór Református Általános Iskola Kálvin téri épületében. 1926-ban az izraelita temetőben állítottak egy emlékművet a zsidó hősi halottaknak. A névsor élén Sebők Ágoston főhadnagy neve található, aki 1914-ben a nyíregyházi kórházban halt meg. 1927-ben az evangélikus elemi iskola lépcsőházában állították fel azt a két nagyméretű emléktáblát, amelyek az evangélikus egyház hősi halottainak emléket hivatottak őrizni. A 319 hősi halott nevét tartalmazó márványtáblákat az iskola államosítása után az evangélikus templomba helyezték át, ahol ma is láthatók. 1936-ban, a 150 éves evangélikus templom jubileuma alkalmából ünnepi hetet rendeztek, amelynek keretében az evangélikus elemi iskolában leleplezték a világháborúban elesett tanítóik emléktábláját. 13 diák és Varga József tanár neve olvasható azon az emléktáblán, amelyet az Evangélikus Főgimnázium állított 1924-ben. A tábla érdekessége, hogy arra egy diák nevét később vésték rá, míg a névsor élén álló Baracsi István nevét pedig törölték, hiszen 1925-ben épségben hazatért. Az emléktáblán a gimnázium tanárának, Vietórisz Józsefnek az epigrammája olvasható: „Elmentünk, a honért álltunk ki a síkra, elestünk… A becsület mezején édes a hősi halál.”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. június 13. 16. o.)

Még több kép...

Hősi emlék 01

 Pro Patria (ideiglenes emlékjel a Hősök temetőjében)
(A fotó a Jósa András Múzeum tulajdonában van.)

Hősi emlék 02

Oláh Sándor emléktáblája 

Hősi emlék 03

 Evangélikus tanítók emléktáblája

Hősi emlék 04

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hősi halottainak emléktáblája