// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Gáz- vagy villamosvilágítás? 1.

A címben megfogalmazott kérdés először 1890-ben merült fel a város vezetőiben, amikor arról kellett dönteniük, hogy a közvilágosítás megoldásánál melyik lehetőséget válasszák. A villamosvilágítást támogatók élére Bencs László polgármester állt. Ebbe a táborba tartoztak még dr. Kovách Elek és Somogyi Gyula kir. közjegyzők is, akik „előharcosai voltak a villamosvilágítás és a villamos erőátvitel eszméjének”. Szohor Pál adóügyi tanácsnokot egy 1890 decemberében kelt városi határozat értelmében azzal bízták meg, hogy „városunknak légszesz avagy villammal leendő világítása tekintetéből a szükséges tájékozó adatokat szerezze be”.

A városi hivatalnok gondosan utána járt a kérdésnek. A már villamos világításra áttért Temesvártól és Karánsebestől tájékoztató adatokat kért, míg Szatmárra személyesen utazott el tájékozódni. Ezek alapján ezt a következtetést vonta le: „az elektromos fény közegészségügyi és tűzbiztonsági szempontból magasan felette áll minden más fénynek”, ráadásul olcsóbb is. Ajánlatokat is kértek a „Siemens és Halske”, a „Ganz és társa”, valamint az „Ohm és Simon” cégektől. A kérdés megvitatására kijelölt bizottság 1892-ben a villamosáram bevezetése és a Ganz cég ajánlata mellett döntött. A cég ekkor már alkalmazta Zipernowsky Károly, Déri Miksa és Bláthy Ottó 1885-ben szabadalmaztatott találmányát, amely megoldotta a transzformátoron alapuló villamosenergia-elosztás és energiaátvitel kérdését, s lehetővé tette a fogyasztóhelyek függetlenítését egymástól. Ez a rendszer rövid idő alatt meghódította a világot, s benne Nyíregyházát is.

A Ganz cég képviseletében, 1892. november 10-én maga Zipernowsky Károly, a „váltakozó áram apostola” érkezett városunkba, aki már ekkor ajánlatot is tett, de a szerződés csak 1894-ben köttetett meg. Írásba foglalták, hogy ötven év múlva a villanyvilágítási telep összes tartozékaival tehermentesen, minden ellenérték nélkül a város tulajdonába kerül. A Ganz és Társa cég tervei alapján hamarosan az építkezések is megkezdődtek... 

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2020. szeptember 25. 8. o.)

351