// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A 115 évvel ezelőtt született Dienes István emlékére 2.

Csallány Géza és Dienes István barátsággá fejlődő kapcsolatának eredményeként újabb emléktáblákkal gazdagodott a város. Dienes sokkal többet szeretett volna készíttetni, amint az egy 1974. február 22-én kelt, Csallányhoz címzett leveléből kiderül: „Szóbeli kérésed alapján összeállítottam azoknak az érdemes férfiaknak a névsorát, akik életükkel és tevékenységükkel méltóknak bizonyultak, hogy nevük és érdemeik példaként álljon az utókor előtt, ezért számukra emlékjeleket kell állítanunk”.

Érdemes a Dienes által megörökítésre méltónak tartott neveket felsorolni: Farbaky József, Jurányi Lajos, Simonkai Lajos, Magda Pál, Földessy Gyula, Holik Flóris László, Fehér Gábor, Gulyás Pál, Méreiné Juhász Margit, Gömöri János, báró Jósika Miklós, Szénfy Gusztáv, Hudák Juci és Putty Lia. A személyek kiválogatását meg is indokolta. Például Szénfy Gusztáv esetében: „Valamennyi magyar zenekutatónkat messze megelőzve, már a múlt század első felében beutazta Erdélyt, egész Magyarországot, az Al-Duna tartományait, hogy a magyar zene rendszerét megállapíthassa. Elkészült jelentős munkájából sajnálatosan csak egyes részletek jelentek meg a Zenészeti Lapokban. A szabadságharcban részt vett, emiatt üldöztetésben volt része. Később a város rendőrkapitánya és egy ideig megbízott polgármestere is volt. Szülőházán állítanánk nemes emlékének érdemjelet”. E felsorolt személyek közül Méreiné Juhász Margitnak 1972-ben, míg Fehér Gábornak 1976-ban állítottak emléktáblát a Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Jurányi Lajos akadémikus nevét a professzori iskolával közös emléktáblán örökítették meg 2013-ban. Ez utóbbit már nem élhette meg Dienes István, hiszen 1986. április 22-én elhunyt.

Ma már az egykori emléktábla állításokat szorgalmazó és azok feliratait fogalmazó Dienes nevét is bronztábla őrzi. Tóth Sándor szobrászművész alkotását a „honfelügyelő” arcképével a városháza belső udvaráról megközelíthető falán helyezték el 2006-ban. Emlékező beszédet Margócsy József mondott, aki várostörténeti köteteiben többször is hivatkozott Dienesre.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. március 19. 8. o.)

373

Tóth Sándor: Dienes István (2006)