// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Jönnek a huszárok!”

A Soukup Adolf kassai főmérnök tervei alapján felépült lovassági laktanyába 130 évvel ezelőtt, 1891. november 1-én vonultak be Lenk Albert ezredes parancsnoksága alatt a császári és királyi 14. huszárezred katonái.

Nyíregyháza városa és polgársága tetemes anyagi áldozatot hozott a laktanya megépítése érdekében. Nagy reményeket is fűztek ahhoz, illetve az azt élettel telítő huszárokhoz. Elsősorban a fogyasztás növekedését várták, mely a piacra gyakorol jótékony hatást és ezáltal fellendül a helyi gazdaság, kereskedelem és ipar. Nem titkolt reményük volt, hogy a katonaság bevonulása által a szeszes italok fogyasztása is megnövekszik, amely a város regálébérleti bevételét is megemeli. De természetesen a társadalmi élet felpezsdülését is várták.

A Tokaj felől érkező huszárokat a város határában Kerekréthy Miklós katonaügyi tanácsos üdvözölte. Fél 10-re ért az ezred a városháza előtti térre, s miközben a Pazonyi és Városház utcán vonalba rendeződtek, Benczi Gyula és zenekara a Rákóczi-indulót játszotta. A városháza mellett felépített tribünről dr. Meskó László tiszti ügyész mondott köszöntő szavakat. Kifejezte nagyrabecsülését a huszárok iránt, kikben a „magyar faj tulajdonságai és sajátságainak” megtestesülését látta, kik méltó utódai a honfoglaló Árpád vitézeinek. A város saját ezredének tekinti őket, és nagy szeretettel fogadja polgárai közé. Lenk Albert ezrede és tisztikara nevében köszönte meg a barátságos fogadtatást. Ezután a huszárok és a tömeg a Szarvas utcán kivonult a kaszárnyába. A menetet a város négylovas díszhintóján Miklós László alispán és Bencs László polgármester vezette.

A laktanya kulcsait a város első embere adta át az ezredesnek, kívánva azt, hogy leljenek mindannyian otthonra. A város vendégeiként a huszárok ebédre gulyást, csuszát és egy liter bort kaptak, az altisztek pecsenyét is. A jókedvről pedig Kacsari bandája gondoskodott. A tiszteknek pedig délután az Európa szállóban adtak fogadást Benczi Gyula és zenekara közreműködésével.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. november 14. 16. o.)

407

Erdey László

Jönnek a huszárok!

— A 14-ik huszárezred bevonulása. —

Jönnek a huszárok
A vitéz leventék!
A kik a borostyánt
Rég kiérdemelték…
Isten hozta őket!
S a város nevében,
Riadva köszöntse
Háromszoros „éljen!”

Vérünkből való vér
Egyik ugy mint másik.
Szemükből hősi láng
Villanása látszik.
Ércz karjuk nem puhult,
Pezseg benne a vér:
Mely csaták tüzében
Mérhetlen kincset ér!

S ha ellenség támad
Egykor a magyarra:
Miként ősapáink
Győznek majd a harczba!...
S a dicső szabadság
Napja fölragyog még…
Mint sok századon át,
Oh! mily édes emlék!

De midőn üdvözlünk
Daliás huszárok,
Kik itt Nyíregyházán
Uj otthont találtok:
Nyújtsatok a népnek
Baráti jobb kezet.
Mely mint testvért fogad,
És örökre szeret!

(Nyírvidék, 1891. november 1. 5. o.)