// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A kormányzó Nyíregyházán 1.

Horthy Miklós az 1920-as években három alkalommal is látogatást tett városunkban. Első útjára nem sokkal kormányzóvá választása után került sor. Az eredeti terv szerint csak egy debreceni útról lett volna szó, azonban a nyíregyházi városvezetők külön megkérték a kormányzót, hogy jelenlétével tisztelje meg a Nyírség fővárosát is. Így történt, hogy 1920. április 15-én, reggel 9 órakor Debrecenből megérkezett a Horthyt és kíséretét szállító Turán-különvonat.

Mikecz István alispán már Szabolcs vármegye határánál, Újfehértónál tisztelgett a kormányzó előtt és együtt tették meg az út hátralévő részét. A vasútállomás kupolacsarnokában gróf Vay Gábor kormánybiztos mondott köszöntőt. Beszédében felemlítette a közelmúlt történéseit, a várost megszálló román csapatok garázdálkodásait, amelyre Horthy nemzeti hadserege hozott gyógyírt. Az üdvözlést követően Horthy a város négylovas díszfogatába ült, amely a Széchenyi úton át a főtérre vitte. A díszmenetet az út kétoldalán ujjongó tömeg és gyerekek végtelen sora fogadta. A Vári Vojtovits Zoltán tervei alapján emelt diadalkapu tetejéről magyar ruhás lányok virágesőt szórtak rájuk. A főtéren a kormányzó rövid szemlét tartott a kivonult katonaság felett, majd a római katolikus templomba vonult, ahol felhangzott az egyház hálaadó éneke, a Te Deum. Jakab József vezetésével a városi dalárda azt a dalfohászt is előadta, amelyet a karnagy írt Horthy tiszteletére.

Az imádság percei után a kormányzó kíséretével a téren felállított sátor elé vonult, amelyet Kozák István vezetésével díszítettek fel. Itt dr. Bencs Kálmán polgármester köszöntötte a főméltóságú urat, akinek Mikecz Dezsőné a hölgyek küldöttségének élén csokrot nyújtott át. Ezután a katonaság díszmenete következett, majd a városháza nagytermében a küldöttségek fogadása. A sűrű programot díszebéd zárta a Korona nagytermében. A kormányzó kivonulása a vasútállomásra hasonlóan pompás volt, mint a bevonulása. Katonai díszszázad és zenekar búcsúztatta a látogatásáról elismerően nyilatkozó Horthy Miklóst.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. november 26. 16. o.)

409 c

„Nagy lelkesedéssel és örömmel fogadta Nyíregyháza hazafias lakossága Horthy Miklós kormányzót, 
aki legutóbbi körútja alkalmával hozzájuk is ellátogatott. Fényképfelvételünk a kormányzó fogadására és üdvözlésére összegyűlt
közönség egyik részét ábrázolja a hadsereg soproni gyalogezredének tisztikarával, akik előtt magyarruhás leánykák állottak,
közöttük báró Lehár ezredes áll. (A fővezérség sajtóosztályának felvétele.)”
(Tolnai Világlapja, 1920. május 1. 1. o.)