// AdSense kód

 Amiről az utcák mesélnek…

A kormányzó Nyíregyházán 4.

Az 1. lovasdandár nyíregyházi alakulatai közül a legnépesebb a 4. huszárezred volt. Az 1456 főből álló katonai alakulat 1941. június 27-én kapta meg a részleges mozgósításra vonatkozó parancsot, majd július 4-én az ezred elindult a Tatár-hágó irányába. A lovasdandár leváltását október 6-án rendelte el a vezérkar főnöke. Az élszállítmány november 3-án, míg a végszállítmány november 8-án éjszaka érkezett meg a feldíszített nyíregyházi vasútállomásra, ahová november 17-én a kormányzó Turán különvonata is befutott. Az előkelőségek a keleti harctérről hazatért 1. lovasdandár csapatainak ünnepélyes fogadására érkeztek városunkba.

Szohor Pál polgármester már napokkal előtte felhívta a lakosság figyelmét, hogy a bevonulás útvonalát díszítsék fel. Ablakaikba tegyék ki legszebb szőnyegeiket, virágokat, vázákat nemzetiszínű szalagokkal, a kereskedők kirakataikat a kormányzó arcképével és zászlókkal ékesítsék. A bevonulás napján az egyik lakás erkélyéről hatalmas magyar, olasz és német lobogók függtek alá. A díszpáholy hátteréül pedig Ferenczy Noémi Szent István királyt és udvarát ábrázoló gobelinje szolgált, amelyet első alkalommal tekinthettek meg az ünnepségen résztvevők.

A kormányzót az állomáson üdvözlő polgármester felidézte a 21 évvel ezelőtti első útját, amikor megjelenésével reménységet adott a város vezetőinek és lakóinak. Ezúttal gépkocsikkal vonultak be a városháza elé. A csapatok élén vitéz Vattay Antal tábornok, a lovasdandár parancsnoka jelentkezett a kormányzó előtt, majd a szemle alatt kísérte őt. A fogadáson jelen volt még többek között Bárdossy László miniszterelnök, Bartha Károly honvédelmi miniszter és vitéz Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke. A szemle után Horthy köszöntötte a huszárokat, akiknek zászlóira a főméltóságú asszony kötött szalagokat, majd a kitüntetések átadása következett. A házigazda után Nagyvárad polgármestere is köszöntőt mondott, hiszen az ő katonáik, a Nádasdy huszárok is jelen voltak az ünnepségen. A díszmenet után a különvonaton adott ebéd zárta a napot.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. december 17. 16. o.)

h1

A dísztribünön Horthy Miklósné és Bárdossy László miniszterelnök

h2

A dísztribünön a kormányzói pár

h3

Zászlóbehozatal

h4

Horthy Miklósné szalagot köt a zászlókra

h5

Kitüntetések átadása

h6

Horthy Mikós kezet nyújt az egyik kitüntetettnek

h7

Díszmenet

h8

A díszmenet fogadása

h9

A díszmenet a városháza előtt

h10

Horthy Miklós megérkezése a városháza elé

h11

Szalagkötés a zászlókra

h12

Kézfogás az egyik kitüntetettel

h13

Kézfogás az egyik kitüntetettel

h14

h15

(Színes fotók: Fortepan)