// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A sóstóhegyi országzászló 2.

Az országos napilapok is tudósítottak Sóstóhegy hegyközség ünnepéről, amikor 1944. július 2-án országzászlószenteléssel kötötték össze alapításuk 50. évfordulóját. Kiemelték, hogy „a község lakossága főleg az alföldi homokos talaj hasznosításával ért el szép eredményeket”, valamint a „hegyközség népe 50 éve végez úttörő munkát az alföldi homok mezőgazdasági hasznosításában”.

Az avatási ünnepségen a római katolikus, a görögkatolikus és a református egyházak lelkészeinek áldása után Thomas Ernő pénzügyi főtanácsos ismertette a hegyközség munkásságát, majd Csemiczky Ödön, az Ereklyés Országzászló Nagybizottság in­tézőtanácsi tagja mondott avatóbeszédet. Felszólaltak még az egyszerű szőlőmunkások képviselői és a vincellérek is, akik a munka sikerét a testvéri összefogásban jelölték meg.

Az országzászló állítását kezdeményező helyi birtokosok arra is példát mutattak utódaiknak, hogy a munka mellett a hazafiságról is meg kell emlékezni, így az ünnepséget a hősökről való megemlékezéssel is összekötötték, s remélték, hogy az emlékmű „a reá következő ötven évre az élni és haladni akarást” is fogja hirdetni. Sajnos Berecz Károly nyíregyházi szobrászművész alkotása az idők folyamán elpusztult. A Nyíregyházi Városvédő Egyesület kezdeményezésére 2002. december 28-án a régi mintájára és helyén újra felállították az Országzászló emlékművét, amelyet Kulcsár Attila építészmérnök tervezett, a rajta lévő szentkoronát pedig Kulcsár Írisz készítette bronzból. Az emlékművet Labossa Gusztáv, az egyesület elnöke leplezte le és Sipos Kund Kötöny református esperes áldotta meg.

A millenniumi református templom előtt található országzászló közelében, 2007-ben egy trianoni emlékművet is lelepleztek kopjafával (Sándor Attila alkotása) és a történelmi Magyarországot ábrázoló emléktáblával. E két emlékjel egymást kiegészítve hívja fel a gyülekezet tagjainak figyelmét a trianoni békediktátumra és teremt lehetőséget az arra való emlékezésre, mint ahogy tették ezt ebben az évben is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. június 10. 8. o.)

435