// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Bundi – a korcsmából lett laktanya

A „Bundi” elnevezéssel már 1880-ban találkozhatunk a Nyírvidék lapjain. Ekkor, mint a város tulajdonában lévő vendéglőt kínálják bérletre. Később már korcsmaként írnak róla az újságban, ahová a város huszárjai is gyakran betértek. Nevezetes hely volt ez még azért is, mert előtte kötötték meg minden újév első napján az új cselédekkel való megállapodásokat, amelyre nyomban áldomást lehetett inni.

Amikor 1926-ban meghalt az utolsó bérlője, a város elrendelte lebontását, ami felett a helyi lap tudósítója nem nagyon kesergett: „Egy korcsmával kevesebb lesz, ami végeredményben csak nyeresége a közegészségügynek, no meg a közbiztonságnak is, mert a Bundi nagyon sok verekedésnek volt a harcszíntere”. Végre csend és béke lesz a környékén! Azonban a korcsma még a bontásával is adott okot a szenzációra, hiszen a munkálatok végzése közben a munkások két emberi csontvázat találtak az ivótermének padozata alatt. Talán egykori bűncselekmények áldozatai voltak? – ez sajnos a későbbiek folyamán sem derült ki.

A város a helyén üzlethelyiséget és lakásokat építtetett, amelyeket újra bérletre kínált. Azonban a városba érkező finn vendégeknek 1929-ben már, mint a város istállóját mutatták be, akiknek a lóállomány, a kocsipark, a nyereg és szerszámkamra, valamint az üzemi felszerelések raktára elnyerte a tetszésüket. Ekkor a következő épületek álltak rendelkezésre: istálló 40 lóra, a kocsis szobája az istálló mellett, abrakos kamra, kocsiszín, az öntözőautó garázsa és a kocsisok nappali szobája.

A Felvidék visszacsatolása után átalakították és kibővítették a honvédségen belül a honi légvédelem felépítését. Kialakították az immár 8 Légvédelmi Kerület új területi beosztását, kijelölték a Kerületi Légvédelmi Központok helyét, s megalakult a VIII. Kerületi Légvédelmi Központ Nyíregyházán. E központ részére alakították át a Búza tér sarkán, a Rákóczi út 23. sz. alatti, a városi lovak és fogatok elhelyezésére szolgáló épületet laktanyává, ahová bevonultak a légvédelmi tüzérosztály tagjai.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. december 16. 8. o.)

462b

Bundi - a korcsmából lett laktanya