// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Inczédy György síremléke előtt

„Már február 13-ikán hozzá fogtak a szervezkedéshez, a »privilégium« korlátai között, s rendelkezése szerint, a tisztikar és a tanács választása néhány napot vett igénybe, s a legnagyobb lelkesedéssel hajtatott végre”- így vezette fel várostörténeti monográfiájában Lukács Ödön ama 185 évvel ezelőtti napokat, amelyeknek eredményeként megalakult az első választott városi tisztikar és tanács élén Inczédy György polgármesterrel.

Hála a Nemzeti Panteon Alapítvány és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület támogatásának, valamint a Kelet Gránit Kft. kivitelezésének, megújult Inczédy György és családtagjainak síremléke. Eddig csak azok találták meg a város első „szószólójának” a sírhelyét, akik tudták, hol keressék, hiszen azt tuják takarták. A munkálatokkal az örökzöldeket kiirtották, helyükre kavicságyat terítettek, a kerítést lefestették és a felújított sírkövön olvashatóvá váltak a sírboltban nyugvók nevei is.

A polgármester mellett pihen a 89 évet megélt felesége, Fülep Éva és az életének 102. évében elhunyt Karolina nevű leánya. Karolina 1867-ben frigyre lépett Marsalkó Gusztávval, aki 1873 óta, mint megválasztott tisztviselő állt a város szolgálatában, főpénztári ellenőr volt, 1920-ban, 84 éves korában hunyt el. Az 1840-ben született Karolina „egy századon át élt együtt a fejlődő várossal”, 1942. április 29-én hunyt el.

Marsalkó Gusztáv és Karolina házasságából három leány és egy fiú született. E sírboltban pihen Borbála, aki 80 évet élt, a 34 évet élt Izabella, aki 1891-ben házasságot kötött Tesik János pénzügyigazgatósági számtiszttel, valamint a 65 évet élt Julianna, aki 1922-ben Mácsay Józsefnek lett a felesége. Inczédy Karolina unokája Tesik Margit, aki 1926-ban a város által is pártfogolt magánóvodát nyitott az Inczédy-házban. 77 éves korában hunyt el.

A sírkövön olvasható még dr. Tesik Tibor ügyvéd neve, aki 1958-ban erőszakos halált halt, valamint a síremléket állíttató Jancsó Istvánné született Marsalkó Margitnak a neve. Ő volt az első polgármester dédunokája, aki Bujon élt és postásként dolgozott.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2023. március 3. 16. o.)

IGY1

IGY2

IGY4

A sírhely a felújítás előtt...

IGY6

467

...a felújítás után