// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Érkert

A 19. század közepén még mocsár borította azt a területet, ahol ma a megújuló és megszépülő érkerti lakónegyed található. Akkoriban a várost északkeletről a „bujtos”, délnyugatról pedig az „éralja” nádat, kákát termő mocsarai borították, így a fő gondot a területek lecsapolása jelentette. 1849-ben a Bujtoson ezt mérnöki tervek alapján sikeresen megoldották, míg az „éralja” esetében Sulyán János akkori aljegyző arra vette rá a lakosokat, hogy a mérnöki díjak megspórolásával lecsapoltatja ő, csak megfelelő számú napszámost biztosítsanak. Az általa ásatott árkon („Sulyán árka”) azonban nem folyt le a víz, így 1853-ban ott is igénybe kellett venni a mérnöki tervezést. A másodszorra már sikeres lecsapolást követően a területet egy holdas parcellákra osztották, amelyeket a lakosok előbb bérelhettek, később meg is vásárolhattak. A kiváló termékenységű talajon gyümölcsöt és szőlőt termesztettek. Csak 1906-tól engedélyezték lakáscélú épületek emelését. Mivel az Érkert a Bujtoshoz képest magasabb fekvésű volt, így az hamarabb beépült. 24 év alatt „a régi város és a vasút között, a hajdani mocsaras legelő területen, ma egészen új, modern városrész áll”- olvasható az 1931-ben megjelent Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei című monográfiában. 1901-ben a Nyírvidék cikkírója kifogásolja a város egyes utcanévadási szokásait. Szerinte „szegényes dolog, hogy az ér olyan sok helyen szerepel”. Fel is sorolja: „Ér-folyó, ér-kertek, ér-utcza, érkert-utcza”. Ezek közül ma már csak a lakónegyed elnevezése él egyes számban: Érkert, valamint az Ér utca. Szerinte üdvösebb volna, ha az utcák elnevezéseinél a hazafias szemlélet és a lokálpatriotizmus érvényesülne. Ahogy írása végén össze is foglalja: „Az utcák elnevezéséből nem csak a város ízlésére, hanem hazafias gondolkodására is lehet következtetni. Még az ilyen csekélységekben is legyünk kegyeletesek és hazafiak. Gondolkozzunk és el kell ismernünk, hogy nagy nyeresége a közművelődésnek, ha egy-egy ragyogó nevet a nép szájára adunk”. (Lásd: Árpád, Toldi...)

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. szeptember 12. 16. o.)