// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Lapok az evangélikus elemi iskola dísztermének történetéből 3.

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület is élt a központi elemi iskola dísztermének használatával. 1923-ban az egyházkerület újonnan megválasztott felügyelőjének, dr. Zelenka Lajos kúriai bíró, törvényszéki elnök templomi beiktatását követően, itt köszöntötte őt az ünneplő közönség nevében Geduly Henrik püspök (képünkön).

Szintén az Egyházkerület 1928-ban a templomban tartott közgyűlésen köszöntötte püspökét 40 éves lelkészi szolgálata alkalmából, aki ekkor a legfelsőbb kormányzói elismerést jelképező koronás aranyérmet is átvette. Ezt követően a püspök az elemi iskola dísztermében fogadta a nyíregyházi egyházak, hatóságok, iskolák és egyesületek tisztelgő üdvözlését. Geduly köszöntésére gyűltek össze az emberek 1936. május 15-én is, aki ekkor ülte 25 éves püspöki jubileumát. A fáklyás szerenádot követően a díszteremben az Evangélikus Nőegylet jóvoltából terített asztalok fogadták a vendégeket. Pár hónappal később ugyanerre a teremre már komor gyász borult, ugyanis itt ravatalozták fel az 1937. február 18-án elhunyt Geduly Henriket. Az elhunyt koporsója mellett az egyház presbitériumának legfiatalabb tagjai, a tanárok, tanítók és cserkészek álltak őrséget. Innen kísérték át a templomba, majd onnan az Északi temetőbe.

Az épület államosítását követően megmaradt iskolai jellege és 4. sz. Általános Iskolaként íródott tovább a története, azonban a díszteremből elmaradtak az egyházi, vallási rendezvények, megemlékezések, helyettük az új ideológia szellemében fogant ünnepségeket rendeztek, majd hamarosan az éneké lett a főszerep. 1958-ban indították az első zenei tagozatos osztályokat. Innen indult el a világhírnév felé a ma már Kossuth-díjas, Nemzet Művésze Szabó Dénes vezetésével az 1986-tól Cantemus nevet viselő énekkara, és az ugyanebben az évben alakult Pro Musica leánykara.

Az Evangélikus Általános Iskolát 1996-ban alapították, de csak 2001 nyarán vehették birtokukba a régi épületüket, ahol 2011 óta Túróczy Zoltán neve alatt folytatják oktató-nevelő munkájukat és használják a dísztermet, amely most megújulva és megszépülve töltheti be nemes feladatát.

482

Geduly Henrik